De Hartstichting trekt 15  miljoen euro uit voor  nieuw, grootschalig onderzoek naar hartfalen, hartinfarct en slagaderverkalking.  Het gaat om 3 grote projecten waarbij meerdere Nederlandse universitaire medische centra samenwerken.

Elk project omvat het hele traject van fundamenteel onderzoek naar de oorzaken van de ziekte tot onderzoek naar de toepassing van de nieuw verworven kennis bij patiënten.

De onderzoeken maken deel uit van Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON). Dit nieuwe initiatief is een krachtenbundeling van de hoofdrolspelers in het Nederlands hart- en vaatonderzoek: NFU, KNAW, ZonMW en de Hartstichting. De gezamenlijke aanpak is nieuw in het veld van hart- en vaatonderzoek.

Nieuw onderzoek naar reparatie hartspier na een infarct

Na een hartinfarct sterft vaak een deel van de hartspier af. Het hart pompt hierdoor minder goed.  Artsen kunnen dit verloren stukje hartspier nog niet herstellen. Experimenten om het hart te repareren met  stamcellen waren tot nu toe maar matig succesvol.  Het nieuwe onderzoek moet hier verandering in brengen door onder meer systematisch meerdere stamcelbronnen te vergelijken. Wetenschappers gaan op zoek naar antwoorden op vragen als: wat is de beste  stamcel om te gebruiken en wat bepaalt het succes van een behandeling?

De onderzoeksleiding  is in handen van prof. dr. Pieter  Doevendans van het UMCU en prof. dr. Hans  Clevers van het KNAW – Hubrecht Instituut.  In Nederland leven ruim 300.000 mensen met de gevolgen van een hartinfarct.

Nieuw onderzoek naar slagaderverkalking

Ieder mens heeft in meer of mindere mate slagaderverkalking. Het dichtslibben van de bloedvaten  is de belangrijkste oorzaak van hart- en herseninfarcten. Hoewel jarenlang onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van cholesterolverlagers, lukt het nog steeds niet goed genoeg om slagaderverkalking tegen te gaan. Het nieuwe onderzoek  richt zich op nieuwe  mogelijkheden om slagaderverkalking te stoppen.

De onderzoeksleiding is in handen van prof. dr. John  Kastelein van het AMC en prof. dr. Johan Kuiper van het LACDR (Leiden/Amsterdam Center for Drug Research). In Nederland krijgen 70.000 mensen per jaar een hart- of herseninfarct, voor het overgrote deel als gevolg van slagaderverkalking.

Nieuw onderzoek naar hartfalen

Wetenschappers weten nog niet precies hoe het komt dat het hart steeds slechter pompt als het overbelast raakt (hartfalen), bijvoorbeeld na een hartinfarct of bij hoge bloeddruk. Eerder onderzoek heeft tot op heden nog geen behandeling opgeleverd die hartfalen kan genezen. Het nieuwe onderzoek richt zich voor het eerst op een specifiek genetisch aspect, de zogenoemde microRNA’s. De onderzoekers vermoeden dat ze waardevol kunnen zijn bij het vroeg opsporen van hartfalen en een belangrijk aanknopingspunt vormen voor nieuwe behandelingen om hartfalen te remmen.

De onderzoeksleiding is in handen van prof. dr. Yigal Pinto van het AMC en prof. dr. Leon de Windt van het Maastricht UMC+. In Nederland leven 180.000 mensen met hartfalen.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Een internationale commissie beoordeelde de 12 ingediende projecten op een aantal criteria. Een belangrijk aandachtspunt was de verschillen tussen mannen en vrouwen. Alle 3 de projecten besteden hier aandacht aan. Zo dragen de onderzoeken bij aan een betere behandeling voor vrouwen.

Cardiovasculair Onderzoek  Nederland

Om vooruitgang te boeken in het eerder  opsporen, beter behandelen en werkelijk genezen van hart- en vaatziekten werkt  de Hartstichting  dit jaar voor het eerst samen met  de NFU (Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra), KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en ZonMW (Zorgonderzoek Nederland).

De vier hoofdrolspelers in het Nederlands hart- en vaatonderzoek hebben de handen ineengeslagen en zich verenigd in  CVON, Cardiovasculair Onderzoek Nederland.  Doel van de samenwerking is  om de nationale en internationale positie van het Nederlands hart- en vaatonderzoek te verbeteren door samen grote en sterke onderzoeksthema’s te  steunen. Uiteindelijk levert dit sneller een verbeterde behandeling op van patiënten.

Deel via: