Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Voor uitvoering van onze missie, de strijd tegen hart- en vaatziekten, geeft de Hartstichting een groot deel van haar geld uit aan wetenschappelijk onderzoek. Om alle contractbedragen te garanderen en te laten renderen, beleggen wij deze risicoarm.

Risicoarm en verantwoord beleggen

Met het financieren van onderzoeken die meerdere jaren duren, gaat het om grote bedragen. De toegezegde bedragen voor onderzoek worden gereserveerd en deze bedragen willen we op een verantwoorde wijze beheren. Daarom hebben we duurzaamheidscriteria opgesteld voor onze beleggingen. Uitgesloten van belegging zijn ondernemingen die zich toeleggen op de productie van:

  • tabak
  • bont
  • porno 
  • wapens

Daarnaast worden de ondernemingen gescreend op het respecteren van de mensenrechten en daarbinnen specifiek op het niet inzetten van kinderarbeid. Onze portefeuille wordt ieder kwartaal door een extern bureau geanalyseerd op de gestelde duurzaamheidscriteria. In heel 2015 zijn geen afwijkingen ten opzichte van ons beleid geconstateerd. 

Ons vermogen wordt defensief gemanaged en heeft een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar, wat aansluit op onze langlopende onderzoekverplichtingen. Het grootste deel van onze portefeuille is belegd in obligaties en ongeveer een kwart van ons vermogen wordt belegd in aandelen.

Beleggingsstatuut

De richtlijnen en uitvoering van het beleggingsbeleid van de Hartstichting zijn vastgelegd in ons beleggingsstatuut. 

In het handboek staan alle eisen en richtlijnen rondom duurzaam beleggen.

Vragen over dit onderwerp?

Mail de Hartstichting

Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)