Stel direct je vraag
Naar content trash arrow-down-light menu paper stack arrow-left mail-bordered instagram linkedin youtube minus arrow-right arrow-right-la heart-border share heart facebook twitter arrow-down stethoscope heartbeat link timer food smoke close briefcase plus question-mark mail sheet external scale search info whatsapp check aed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mannen niuews nieuwsbrief onderzoek overgewicht reanimeren recepten roken samenwerken phone sphere location play home

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Er leven in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. Veel van deze mensen ervaren beperkingen in hun dagelijks leven.

  Mensen helpen de regie te houden

  De Hartstichting biedt informatie, steun en een luisterend oor. Verder zetten we ons elke dag in voor een betere kwaliteit van zorg en behandeling samen met De Hart&Vaatgroep, die vanaf 2018 verder gaat onder de naam Harteraad.

  Doel

  Doel

  Beter omgaan met de impact van hart- en vaatziekten.

  De situatie

  De situatie

  1 miljoen patiënten kampen elke dag met lichamelijke en geestelijke belemmeringen.

  Speerpunt

  Speerpunt

  Regie op eigen leven en zorg.

  Ons doel

  Het hebben van een hart- of vaatziekte kan lichamelijk en psychisch zwaar zijn. De Hartstichting wil de last verminderen en mensen (weer) grip geven op hun leven en de geboden zorg. Wat we doen:

  • Individuele belangenbehartiging: voorlichting, bijeenkomsten, gesprekken, vakanties
  • Collectieve belangenbehartiging: inzet voor een betere kwaliteit van zorg en behandeling

  Doelstellingen 2017

  • 50% van de mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten maakt gebruik van onze diensten
  • we hebben invloed op alle belangrijke beleidsbeslissingen op het gebied van hart- en vaatziekten

  Resultaten 2017

  • 789.944 contacten met patiënten en naasten
  • 9.560 vragen zijn beantwoord via telefoon, mail, chat en brief
  • 199 gesprekken gevoerd in het kader van nazorg service ‘van ziekenhuis naar thuis’
  • 22.549 patiënten en naasten die onze bijeenkomsten bezoeken
  • 20 Hartenwijzers ingezet en 10 extra opgeleid 
  • 2.446 leden van het digitale Hart&Vaatpanel zijn maandelijks geraadpleegd

  Activiteiten 2017

  In 2017 hebben we veel mensen kunnen voorzien van passende informatie. Ook waren er veel ontmoetingen tussen patiënten, naasten en gelijkgestemden van alle leeftijden. Met inzet van velen konden we, samen met de zorgverleners, werken aan meer kwaliteit in de zorg.

  TikkieRing, logboek en website om te helpen bij verwerking

  Voor kinderen met een aangeboren hartaandoening is het extra lastig om de ziekte een plek te geven. Zij ondergaan op jonge leeftijd vaak zware operaties en kunnen zich niet altijd uiten. De TikkieRing met bedels helpt hen daarbij. In 2017 waren er 472 aanmeldingen voor de TikkieRing.
  Het online platform is geoptimaliseerd en uitgebreid met animaties.
  Een nieuwe Tikkie is ontwikkeld; de Ster Tikkie, een afsluitende Tikkie bij het overlijden van een kind. Hieraan voorafgaand is een behoeftenonderzoek gedaan. Tijdens een besloten bijeenkomst in het WKZ Utrecht is dit gepresenteerd met ouders van een overleden kind.

  Vakanties voor hartpatiëntjes en hun familie

  Kinderen met een aangeboren hartaandoening konden alleen of met hun gezinsleden op vakantie en zo in contact komen met andere kinderen die in dezelfde situatie zitten als zij. 80 vrijwilligers inclusief een medisch team zorgden voor 7 onvergetelijke vakanties in 2017. Aan de vakanties hebben totaal 135 deelnemers deelgenomen. 

  In 2017 is besloten om per 2018 te stoppen met de organisatie van de vakanties.
  Er zijn andere mogelijkheden gekomen om de doelgroep goed te kunnen bedienen, aansluitend op hun wensen en behoeften. De komende jaren gaat de Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep) nieuwe activiteiten organiseren en ontwikkelen.

  Pilot 'Van ziekenhuis naar thuis': nazorg in de eerste fase thuis

  De pilot 'Van ziekenhuis naar thuis' met het Radboudumc omvatte een nazorgservice voor patiënten. 100 patiënten werden na ontslag uit het ziekenhuis door een voorlichter van de Infolijn Hart en Vaten gebeld. De voorlichter biedt tijdens de eerste moeilijke fase een luisterend oor en beantwoordt vragen.
   
  Vanaf 2018 gaan we vrijwilligers inzetten voor de nazorgservice.

  Vooruitblik

  In 2018 begint voor de Hartstichting en Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep) een nieuwe meerjarenbeleidsperiode. De Hartstichting zet in op een vermindering van ziektelast, Harteraad op verbetering kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg voor mensen met een hart- of vaataandoening.
  De onderlinge versterking en verwijzing krijgt gestalte in samenwerkingsprogramma’s.

  Downloads

  Lees het uitgebreide verslag van het speerpunt 'Minder last'.

  Lees meer over het jaarverslag

  Minder sterfte

  Minder sterfte

  Minder ziekte

  Minder ziekte

  Meer kennis

  Meer kennis

  Samen strijden

  Samen strijden

  Vragen over dit onderwerp?

  Mail de Hartstichting

  Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)