Stel direct je vraag
Naar content trash arrow-down-light menu paper stack arrow-left mail-bordered instagram linkedin youtube minus arrow-right arrow-right-la heart-border share heart facebook twitter arrow-down stethoscope heartbeat link timer food smoke close briefcase plus question-mark mail sheet external scale search info whatsapp check aed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mannen niuews nieuwsbrief onderzoek overgewicht reanimeren recepten roken samenwerken phone sphere location play home

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Elke dag overlijden er meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Meer onderzoek en kennis zijn nodig om ziekte en sterfte te voorkomen.

  Onderzoek met impact

  De Hartstichting financiert en stimuleert onderzoek, mede dankzij heel veel donateurs. De onderzoeksagenda geeft richting aan onze onderzoeksfinanciering. We werken gericht aan bepaalde urgente thema's. Daardoor verwachten we meer doorbraken die tot oplossingen leiden.

  Doel

  Doel

  Levensreddende doorbraken dankzij onderzoeksgeld.

  De situatie

  De situatie

  We weten nog onvoldoende en meer kennis is de weg om meer ziekte en sterfte te voorkomen.

  Speerpunt

  Speerpunt

  Wetenschappelijk onderzoek met impact.

  Doelstellingen 2017

  • We hebben een talentontwikkelingsprogramma gerealiseerd. Hierdoor zullen meer onderzoekers nationaal en internationaal succesvol zijn.
  • We hebben de beste onderzoeksprogramma’s kunnen voortzetten, zodat hun resultaten zo snel mogelijk bij de patiënt komen.

  Resultaten 2017

  • Bruin vet actief maken leidt tot minder slagaderverkalking
  • MRI- en CT-scans bij mensen met pijn op de borst kunnen onnodige hartkatheterisaties voorkomen
  • Met bloedtest risico op hartklachten beter voorspellen bij volwassenen met aangeboren hartaandoening
  • 30 eiwitten betrokken bij cholesterolhuishouding en chronische ontstekingsreacties zijn ontdekt en getest 
  • Ontdekt is dat bepaalde erfelijke mutaties leiden tot ernstige vormen van hartfalen
  • Goede behandelingen risicofactoren tijdens leven kan kwart van sterfte door beroerte voorkomen

  Activiteiten 2017

  In 2017 hebben we nieuw onderzoek in het kader van onze Onderzoeksagenda mogelijk gemaakt. We hebben de jaarlijkse Dekkersbeurzen aan onderzoekers uitgereikt en veel resultaten uit gefinancierd onderzoek zijn bekend geworden.

  Onderzoeksagenda

  Op de onderzoeksagenda staan 5 thema's waarin de Hartstichting de komende jaren extra wil investeren. De thema's zijn op basis van wensen van burgers, wetenschappers, zorgprofessionals, donateurs en patiënten samengesteld. Aan de hand van deze agenda stimuleert de Hartstichting extra onderzoek.

  De 5 thema’s:

  1. Eerder herkennen van hart- en vaatziekten: We willen hart- en vaatziekten eerder herkennen. Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade. In 2020 moet precies in kaart zijn gebracht welke klachten op hart- en vaatziekten wijzen.
  2. Hart- en vaatziekten bij vrouwen: We willen hart- en vaatziekten bij vrouwen net zo goed voorkomen, herkennen en behandelen als bij mannen. Daarvoor moeten wetenschappers bij wetenschappelijk onderzoek dat wij steunen standaard letten op verschillen tussen mannen en vrouwen. De kennisachterstand over vrouwen moet in 2020 zijn ingehaald.
  3. Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen: Veel te hoge, onregelmatige hartslag (boezemfibrilleren) en hartfalen willen we in 2025 al kunnen opsporen en behandelen als mensen nog geen of nauwelijks klachten hebben. Behandeling moet niet alleen gericht zijn op klachtenvermindering, maar ook de veroudering van het hart afremmen.
  4. Acute behandeling van beroertes: Snel behandelen voorkomt of beperkt hersenschade bij beroertes en vergroot de kans op een zelfstandig leven erna. Daarom moet in 2025 de behandeling binnen anderhalf uur na de eerste klachten starten bij 1 op de 3 patiënten.
  5. Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden: We ontwikkelen drie nieuwe, bewezen manieren om een gezonde leefstijl duurzaam vol te houden. In 2020 is er een nieuw, effectief en toegankelijk concept voor leefstijlbegeleiding voor mensen met hart- en vaatziekten. Partijen die onderzoek doen op het gebied van gezonde leefstijl, gaan met een nationaal gecoördineerde aanpak hun krachten bundelen.

   

  Jonge onderzoekers ontvangen beurzen

  Collectanten en vrijwilligers van de Hartstichting reikten 13 Dekkerbeurzen uit. Dit zijn persoonsgebonden beurzen voor talentvolle onderzoekers die hiermee de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en belangrijk onderzoek te doen. 

  De 13 onderzoeken richten zich op verschillende onderwerpen zoals: slagaderverkalking, het hartinfarct en leefstijl en risicofactoren. In totaal gaf de Hartstichting ruim € 3,6 miljoen subsidie voor de Dekkerbeurzen.

  Zo veel mogelijk samen

  Door onze onderzoeksagenda maken we met andere financiers afspraken over middelen voor onze prioriteiten. In 2017 ging dit om meer dan € 4 miljoen. Door aan te sluiten bij anderen of andere partijen bereid te vinden om in onze plannen te investeren, maken we zo veel mogelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten mogelijk.
  De Hartstichting investeert € 1 miljoen in onderzoek naar nieuwe behandelingen voor hartfalen, slagaderverkalking en hartspierziekte. De investering vindt plaats binnen het Programma Translationeel Onderzoek van ZonMW. 
  In totaal krijgen 4 onderzoeken een subsidie van de Hartstichting. Zij zijn als beste naar voren gekomen uit 11 aanvragen die de Hartstichting heeft ontvangen én sluiten aan bij de wensen van wetenschappers, patiënten en artsen.

  Vooruitblik

  We gaan verder met het mogelijk maken van projecten gericht op de ambities van onze onderzoeksagenda.

  • We werken uit hoe we met onderzoek kunnen bijdragen aan de nieuwe strategie van de Hartstichting.
  • We maken een plan voor een onderzoeksprogramma dat zich richt op het herstellen en écht genezen van hart- en vaatziekten.
  • We zetten een zorginnovatieprogramma op om de zorg voor te bereiden op de toename van het aantal hart- en vaatpatiënten in de toekomst.
  • We stellen een aantal grote samenwerkingsverbanden in staat om vervolgsubsidie aan te vragen om onderzoeksresultaten dichterbij de kliniek te brengen.
  • We bedenken hoe we onderzoekers meer in de spotlights kunnen zetten, waarmee we ook mogelijk maken dat meer mensen onderzoeksprojecten gericht op bepaalde aandoeningen kunnen steunen.
  • We gaan verder met het opzetten van een alliantie met hart- en vaatonderzoekers, onderzoeksfinanciers, patiënten en de overheid waarin we gezamenlijk optrekken om hart en vaatziekten op te sporen en op te lossen.

  Downloads

  Lees het uitgebreide verslag van het speerpunt 'Meer kennis'.

  Lees meer over het jaarverslag

  Minder sterfte

  Minder sterfte

  Minder ziekte

  Minder ziekte

  Minder last

  Minder last

  Samen strijden

  Samen strijden

  Vragen over dit onderwerp?

  Mail de Hartstichting

  Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)