Hartstichting.nl wordt geladen

Schadelijk voor vaten

De bloeddruk kan hoger zijn dan nodig is. Dit kan je vaten beschadigen. Je merkt er zelf vaak niks van als je een hoge bloeddruk hebt. Als je hier jaren mee rondloopt, heb je meer kans op een hartinfarct en beroerte. 

To be able to view this content you need to accept the cookies that come from this third party.

Bovendruk en onderdruk 

De bloeddruk bestaat uit 2 waarden: de bovendruk en de onderdruk.

Bovendruk

De bovendruk (systole bloeddruk) is de hoogste waarde die de bloeddrukmeter aangeeft. Dit is de druk in de vaten als het hart samentrekt. Op dat moment perst het hart het bloed krachtig in de slagaders. De druk op de vaatwand is dan hoog. De ideale bovendruk is 120, ongeacht je leeftijd.

Onderdruk 

De onderdruk (diastole bloeddruk) is de laagste waarde die de bloeddrukmeter aangeeft. Dit is de druk in de vaten als het hart zich ontspant. Dit gebeurt tussen 2 hartslagen in. De druk die er dan nog is heet de onderdruk. De ideale onderdruk is 80, ongeacht je leeftijd.

Boven- en onderdruk op de bloeddrukmeter 

  • Sys: bovendruk (systole) 
  • Dia: onderdruk (diastole) 
  • Pulse: hartslag - aantal slagen per minuut 
Een afbeelding met uitleg over bovendruk en onderdruk

Vragen?

Heb je vragen over het opzetten van een bloeddrukmeetpunt?