Hartstichting.nl wordt geladen

Let op!

De bloeddrukmeting en het advies vervangt nooit het advies van de huisarts. Gebruikt iemand al bloeddrukverlagers? Laat het advies dan altijd over aan de behandelend arts.

Handig hulpmiddel: kleurenwijzer

 • Op het meetpunt ligt een kleurenwijzer voor je klaar. 
 • Kijk in de kleurenwijzer welk advies hoort bij de bovendruk die is gemeten.
 • De onderdruk is in mindere mate belangrijk voor het risico op een hartaanval of beroerte. Bij een onderdruk die vaak boven de 90 uitkomt, geef je het oranje advies.
 • Schrijf de uitslag op een bloeddrukkaartje. Die is voor de bezoeker en de uitslag wordt met niemand gedeeld.

Adviezen op een rijtje

Uit de meting komen 2 getallen die samen je bloeddruk vormen: de boven- én onderdruk. Met name een hoge bovendruk verhoogt risico op bijvoorbeeld een hartinfarct, beroerte of hartfalen

 • Advies bij een lage bloeddruk

  Advies bij vragen over lage bloeddruk

  Heeft een bezoeker vragen over een lage bloeddruk? Verwijs dan door naar onze voorlichters of wijs ze op het artikel over lage bloeddruk

  Advies bij klachten

  Heeft iemand veel last van klachten die mogelijk komen door een lage bloeddruk? Adviseer dan om een afspraak te maken bij de huisartsenpraktijk. Daar kan de bloeddruk worden gecontroleerd en advies worden gegeven om er goed mee om te gaan. 

  Geen risicofactor

  ​​Een lage bloeddruk heeft geen invloed op het krijgen van een hartinfarct, beroerte of hartfalen. We spreken van een lage bloeddruk als die zó laag is dat iemand er klachten van heeft, zoals duizeligheid en flauwvallen. Of als de bovendruk lager dan 90 is of de onderdruk lager dan 60.

 • Advies bij een ideale bloeddruk

  Ideale bloeddruk: 120/80 of lager

  Advies 1: elk jaar meten

  Dit is een ideale bloeddruk. 

  Vertel erbij dat je van een hoge bloeddruk meestal niks voelt. De bloeddruk kan dus ongemerkt stijgen. Het advies is daarom om jaarlijks je bloeddruk te meten, vooral vanaf je 40ste. Vanaf die leeftijd neemt de kans op een hoge bloeddruk toe.

  Advies 2: gezonde leefstijl

  Voor iedereen geldt dat een gezonde leefstijl belangrijk is om de bloeddruk goed te houden. Wijs de bezoeker op de tips op het meetkaartje en/of de 5 tips op de website.

 • Advies bij een hoge bloeddruk

  Hoge bloeddruk: 140/90 of hoger

  Advies bij hoge bloeddruk op meetpunt

  • Is de bloeddruk op het meetpunt boven de 140/90? Meet dan na 5 minuten nog een keer. 
  • Is de bloeddruk dan nog steeds hoog? Leg dan uit wat dat betekent. Een hoge bloeddruk is niet direct gevaarlijk. Maar als je hier lang mee rondloopt, kunnen de wanden van de bloedvaten beschadigen. Dit verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. 

  Advies voor thuis

  • Meet dan een week lang elke ochtend en avond je bloeddruk.
  • Blijft de bloeddruk hoog? Maak dan een afspraak bij de huisartsenpraktijk. 
  • Geen bloeddrukmeter thuis? Adviseer dan om nog een keer terug te komen op het meetpunt. Of raad aan om een bloeddrukmeter te lenen of kopen. Veel thuiszorgwinkels doen ook eenmalige bloeddrukmetingen.  

  Advies voor gezonde leefstijl

  Voor iedereen geldt dat een gezonde leefstijl belangrijk is om de bloeddruk goed te houden. Wijs de bezoeker op de tips op het meetkaartje en/of de 5 tips op de website.

 • Advies bij een ernstig verhoogde bloeddruk

  Ernstig verhoogde bloeddruk: 180/110 of hoger

  Advies: bezoek aan huisartsenpraktijk

  Adviseer de bezoeker om diezelfde dag nog contact op te nemen met de huisartsenpraktijk om de bloeddrukwaarden te bespreken. 

   

Geef het bloeddrukkaartje na afloop mee.

Goed advies geven

Benadruk dat een gezonde bloeddruk je kans op een hartinfarct, beroerte of hartfalen verlaagt. Van een hoge bloeddruk merk je vaak niets, maar het kan grote gevolgen hebben. 
 
Sommige mensen schrikken van hun bloeddruk. Hoe ga je daar mee om? Blijf zelf rustig en benadruk dat de bloeddrukmeting een momentopname is en dat het goed is hem in de gaten te houden. Geef informatie of tips om de bloeddruk te verlagen. Houd je aan het vervolgadvies van de kleurenwijzer.  

Verwijzing naar voorlichters

Als een bezoeker persoonlijke vragen heeft over zijn bloeddruk of erg onzeker is, verwijs deze persoon dan door naar de voorlichters van de Hartstichting. De voorlichters zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag.

 • Chatten via de chatknop op de site (10.00 tot 16.30 uur)
 • Bellen met een voorlichter: 0900 3000 300
  (9.00 - 13.00 uur) 
Een telefoniste in gesprek met een klant

Leefstijladviezen

Door je leefstijl aan te passen kun je vaak je bloeddruk verlagen. Het effect verschilt wel per persoon. Voor sommige mensen is het aanpassen van leefstijl niet genoeg om de bloeddruk te verlagen. Een arts kan dan medicijnen voorschrijven. 

Doe de laatste training

Leer hoe je een meetpunt opbouwt. Tijdens deze training ontdek je hoe een werkdag eruit ziet.
Vrouw meet bloeddruk van man in winkel

Vragen?

Heb je vragen over het opzetten van een bloeddrukmeetpunt?