Signalen dat er iets mis is met het hart zijn bij vrouwen vaak minder duidelijk dan bij mannen. Een hartinfarct wordt daardoor bijvoorbeeld sneller over het hoofd gezien. Door het eerder herkennen van de signalen, krijgen vrouwen in de toekomst een sneller een betere diagnose en behandeling.

Meer over hart- en vaatziekten bij vrouwen

Meer vrouwen in onderzoek

Onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen staat hoog op de onderzoeksagenda van de Hartstichting. Tot nu toe is het meeste hart- en vaatonderzoek gedaan bij mannen. Maar lang niet alle resultaten zijn zondermeer toe te passen op vrouwen. Daarom zijn we nu bezig met een inhaalslag. 

Aandacht voor man-vrouwverschillen in onderzoek

Van alle onderzoekers die subsidie krijgen van de Hartstichting verwachten we dat ze:

 1. Verschillen tussen mannen en vrouwen in alle fases van het onderzoek meenemen
 2. Voldoende vrouwelijke deelnemers opnemen in onderzoek om betrouwbare conclusies te kunnen trekken

Kennisachterstand inhalen

Wereldwijd is er al veel kennis aanwezig rondom hart- en vaatziekten. Dit is alleen verdeeld in vele brokjes, versnipperd over veel wetenschappelijke tijdschriften. De Hartstichting stelt subsidie ter beschikking aan onderzoekers die de bestaande kennis rondom hart- en vaatziekten in kaart gaan brengen.

Dit moet artsen helpen om beter gebruik te maken van de nieuwste inzichten bij de diagnose en behandeling van vrouwen. Bovendien maakt zo’n overzicht duidelijk waar er een kennisachterstand is en op welke gebieden meer onderzoek nodig is.

Meer over de onderzoeken die kennis in kaart brengen

Onderzoek naar het vrouwenhart

Er is meer onderzoek nodig om hartziekten bij vrouwen eerder te herkennen én te behandelen.

Onderzoek naar voorspellen risico bij vrouwen

In een groot onderzoeksproject (CREW) willen onderzoekers de kans op hart- en vaatziekten bij vrouwen beter voorspellen. Vrouwen weten vaak niet dat ze een hoog risico lopen op hart- en vaatziekten. 

Met steun van de Hartstichting zoeken wetenschappers naar nieuwe risicofactoren die kenmerkend zijn voor vrouwen. Ook willen ze weten of de bekende risicofactoren (zoals roken en verhoogd cholesterol) net zo belangrijk zijn voor vrouwen als voor mannen.

Meer over die onderzoeksproject

 

Hartfalen door een verstijfd hart eerder opsporen

Hartfalen door een stijve hartspier is een zeer ernstige ziekte. Mensen kunnen niet of nauwelijks meer traplopen en fietsen, en zijn heel snel achter adem en benauwd. Deze vorm van hartfalen komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en er zijn geen goede medicijnen tegen. Het is dus heel belangrijk om te voorkomen dat de hartspier zo stijf wordt.

In een groot onderzoeksproject (Queen of Hearts) werken meerdere onderzoekers samen om hartfalen door een verstijfd hart eerder op te sporen. 

Meer over dit onderzoeksproject

Onderzoekers willen een verstijfd hart sneller opsporen met nieuwe technieken. Hiermee hopen ze patiënten in de toekomst sneller te kunnen behandelen, en zo de achteruitgang van het hart te stoppen of te vertragen.

 1. Supersnelle nieuwe echotechniek om de stijfheid van het hart te bepalen
  Als deze nieuwe methode in het laboratorium werkt, gaan de onderzoekers de techniek direct in drie ziekenhuizen bij vrijwilligers en patiënten toepassen.
   
 2. MRI verbeteren om stijfheid hart beter te signaleren
  De MRI-techniek wordt steeds belangrijker om hartfalen vast te stellen en de ernst ervan te bepalen. Onderzoekers willen de MRI zo verbeteren, dat deze stijfheid van het hart in een zeer vroeg stadium aantoont. De onderzoekers willen de techniek ook sneller en simpeler maken, en contrastvloeistof vermijden.
   
 3. Nieuwe testen om hartfalen eerder op te sporen
  Een team onderzoekers zoekt naar stoffen in het bloed die verraden dat het hart achteruitgaat. Deze stoffen kunnen gebruikt worden bij het ontwikkelen van nieuwe testen. Zo hopen de onderzoekers mensen te opsporen voordat ze klachten krijgen.

Overig onderzoek

Behalve grote projecten zijn er ook nog talentvolle jonge onderzoekers die met een beurs werken aan onderzoek naar een verdikt en verstijfde hart:

 • Op zoek naar nieuwe route om hartfalen te remmen
  Paula Da Costa Martins zoekt met een Dekkerbeurs naar een nieuwe manier om hartfalen te behandelen. Ze denkt dat de kleine bloedvaatjes in het hart belangrijker zijn dan tot nu toe werd gedacht.
 • Rol nieuw eiwit bij hartfalen 
  Anna Papageorgiou zoekt met een Dekkerbeurs naar een complex eiwit, dat een belangrijke rol lijkt te spelen bij hartfalen.

 • Beginnende verstijving hartspier
  Hester den Ruijter van UMC Utrecht doet onderzoek naar een beginnende verstijving van de hartspier bij mannen en vrouwen. Zij hoopt mannen en vrouwen met een beginnende verstijving van de hartspier eerder op te sporen en te behandelen.

Gezonde leefstijl tijdens zwangerschap

In een groot onderzoeksproject (WOMB) willen onderzoekers weten leefstijladviezen voor en tijdens de zwangerschap effect hebben. Ze willen weten of dit de gezondheid van het hart en de bloedvaten blijvend verbetert. Van moeder én kind.

Meer over dit onderzoeksproject

Resultaten onderzoek Hartstichting

Recente resultaten van onderzoek gefinancierd door de Hartstichting:

 • Verschillen in slagaderverkalking bij mannen en vrouwen
  Op 22 december 2015 promoveerde Thijs Zweers, onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Hij onderzocht het bloed van 700 mensen die in het ziekenhuis werden onderzocht op vaatvernauwingen in het hart door slagaderverkalking. Hij ontdekte opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

Meer over onderzoek Hartstichting

Bent u wetenschapper?

Bent u wetenschapper en doet u onderzoek op het gebied van vrouwen hart- en vaatziekten? Lees meer over onze doelstellingen en ambities rondom de 5 thema's van de onderzoeksagenda en download de bijbehorende beleidsdocumenten.

Bekijk de Subsidiewijzer voor alle vormen van subsidie en de deadlines.

Feiten & cijfers

Elke dag

56

vrouwen overlijden aan hart- en vaatziekten in Nederland

In Nederland

670.000

vrouwen hebben een hart- of vaatziekte

Elke dag

307

vrouwen in het ziekenhuis opgenomen met hart- en vaatziekten

Dr. Harriette Verwey - cardioloog

Er is nog veel werk te verzetten voor het vrouwenhart.

Deel via: