We investeren de komende jaren flink in onderzoek dat valt onder een van de 5 thema's op de onderzoeksagenda. 

Thema's onderzoeksagenda

Op de onderzoeksagenda staan 5 onderwerpen:

  1. Onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten
  2. Onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen
  3. Onderzoek naar betere behandeling van hartfalen en onderzoek naar hartritmestoornissen
  4. Onderzoek naar acute behandeling van beroertes
  5. Onderzoek naar nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden

De Hartstichting financierde eerder wetenschappelijk onderzoek naar deze thema’s. Nieuw is dat we nu focus aanbrengen en deze 5 belangrijke thema’s prioriteit krijgen.

Professor dr. Arno Hoes is hoogleraar Klinische Epidemiologie en Huisartsgeneeskunde aan het UMC Utrecht. Hij is nauw betrokken bij het tot stand komen van de onderzoeksagenda van de Hartstichting. Hij is verheugd dat het thema 'Eerder herkennen' op de eerste plek van de onderzoeksagenda staat.

 

Samenleving bepaalt mee 

De Hartstichting vindt het heel belangrijk dat ze investeert in thema's die de samenleving belangrijk vindt. In 2014 besloten we daarom heel Nederland te betrekken bij het opstellen van de onderzoeksagenda.

Eerst organiseerden we een reeks intensieve groepsgesprekken over onderzoek. Via een online vragenlijst konden mensen daarna aangeven in welke onderwerpen de Hartstichting de komende jaren zou moeten investeren.

We kregen veel positieve reacties op onze nieuwe aanpak.

Frank (54): Fijn dat ik als patiënt en trouwe donateur op deze manier mag aangeven welk onderzoek mij het meest aanspreekt.

Meer over de aanpak

Mensen die meededen aan het kregen de keuze uit 17 onderzoeksthema’s. Deze thema's waren eerder vastgesteld op basis van groepsgesprekken met meer dan 150 personen, waaronder wetenschappers, zorgverleners, patiënten en hun naasten, vrijwilligers, donateurs of algemeen publiek.

In het online onderzoek brachten bijna 12.500 mensen hun stem uit. Hierin waren alle bovengenoemde doelgroepen vertegenwoordigd.

Meer over onderzoek Hartstichting

De Hartstichting financiert onderzoek op een breed terrein. Ga naar het overzicht en bekijk welk onderzoek we financieren per aandoening.

Informatie voor wetenschappers

Bent u wetenschapper? Ga dan naar de Subsidiewijzer voor alle vormen van subsidie of lees meer over de doelstellingen en aanpak in beroerte-onderzoek

 

Professor dr. Arno Hoes

Achteraf blijkt vaak dat mensen al langer klachten hadden.

Deel via: