Nog steeds sterven per dag ruim 100 mensen aan de gevolgen van een hart- of vaatziekte. Onze ambitie is hart- en vaatziekten eerder te herkennen. Zo kunnen we deze ziekten behandelen voordat ze écht toeslaan. Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade.

Nieuwe onderzoeken

De Hartstichting investeert in 2016 in samenwerking met Technologiestichting STW 9 miljoen euro in nieuw onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. Het doel van de 10 onderzoeksprojecten is om nieuwe technologieën te ontwikkelen, zodat artsen hart- en vaatziekten in een vroeg stadium kunnen opsporen én behandelen.

Meer over de 10 nieuwe onderzoeksprojecten

Onderzoekers zoeken naar manieren om hart- en vaatziekten eerder te herkennen.

Eerder herkennen signalen en voortekenen

Het lijkt alsof een hart- en vaatziekte uit het niets ontstaat en iemand ineens overvalt. Iemand krijgt plotseling een hart- of herseninfarct of plotseling ontstaan er gevaarlijke hartritmestoornissen. Achteraf blijken er vaak wel voortekenen te zijn geweest, maar dan is het soms te laat.

Nieuw onderzoek moet nog beter in kaart brengen welke onduidelijke klachten voorkomen bij hart- en vaatziekten. En het moet nog duidelijker worden of er bijvoorbeeld etnische verschillen zijn of verschillen tussen mannen en vrouwen.

Lopend onderzoek Hartstichting

Eerder herkennen stijver worden hart

Bij een vorm van hartfalen wordt het hart steeds stijver en kan het zich niet meer goed ontspannen en vullen met bloed. Voor deze vorm van hartfalen, die vaker voorkomt bij vrouwen, is nog steeds geen goede behandeling. Op tijd herkennen is daarom heel belangrijk, dan kun je de ziekte misschien voorkomen.

Onderzoeken die in 2016 starten op dit terrein:

 • Nieuwe testen om hartfalen eerder op te sporen
 • Supersnelle nieuwe echotechniek om de stijfheid van het hart te bepalen
 • MRI verbeteren om stijfheid hart beter te signaleren

Daarnaast loopt sinds eind 2014 het project Queen of Hearts. Aan het onderzoek doen 2.500 vrouwen mee die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad. Deze vrouwen hebben een hoger risico op deze vorm van hartfalen.

Meer over dit onderzoek

Erfelijke aanleg eerder ontdekken

Erfelijke hart- en vaatziekten worden vaak pas ontdekt als er in een familie meerdere mensen op jonge leeftijd een hart- of vaatziekte krijgen of eraan overlijden. 

Onderzoek moet het mogelijk maken erfelijke afwijkingen eerder op te sporen. Artsen krijgen nieuwe tests om deze ziekten eerder en beter vast te stellen. Ook mensen zelf moeten erfelijke aanleg in hun familie beter in kaart kunnen brengen.

Professor dr. Arthur Wilde is expert op het gebied van genetisch onderzoek. Met steun van de Hartstichting heeft hij al honderden families opgespoord met erfelijke hartritmestoornissen en doet hij onderzoek naar de oorzaken van deze vaak levensbedreigende onderzoeken.

 

Lopend onderzoek Hartstichting

 • Erfelijke hartspierziekte vroeg opsporen
  Aritmogene cardiomyopathie is een erfelijke hartspierziekte die ernstig kan verlopen. Judith Groeneweg onderzoekt met een Dekkerbeurs wie een hoog risico op een ernstig verloop van de ziekte heeft en hoe je deze mensen vroegtijdig kunt identificeren.  
 • Erfelijke hartziekten eerder opsporen
  Onderzoekers van het AMC en het UMC Utrecht gaan mensen en medici voorlichten over erfelijke hartziekten. Ook willen ze mensen opsporen die een erfelijke aanleg hebben voor dodelijke hartziekten. Zo kunnen zij mensen met vroege voortekenen behandelen, nog voordat zij klachten krijgen of ernstig ziek worden.
   
 • Erfelijke factoren bij hersenbloeding
  In de bloedvaten rond de hersenen kan een uitstulping (aneurysma) ontstaan. Dit type hersenbloedingen treedt vooral op bij relatief jonge mensen en heeft vaak de dood of blijvende invaliditeit tot gevolg. Als artsen een aneurysma herkennen voordat het barst, kan behandeling een bloeding voorkomen.

Nieuwe tests ontwikkelen voor betere diagnose

Nu lopen mensen vaak te lang rond met onduidelijke klachten. Hoe mooi is het als er nieuwe, snellere of eenvoudigere tests komen om hart- en vaatziekten vast te stellen of uit te sluiten? Denk bijvoorbeeld aan checklists, bloedtests of scans. De tests moeten rekening houden met verschillen in geslacht, etnische achtergrond, andere ziekten of erfelijke aanleg.

Wetenschappers speuren in het bloed naar signaalstofjes. Ze verzamelen bloedmonsters en medische gegevens van tienduizenden mensen. Ze meten welke stofjes actief zijn en hoeveel dit er zijn. De gemeten waarden zeggen iets over ziekte of gezondheid.

Meer over onderzoek naar signaalstofjes

Help hartinfarcten voorkomen

Geef voor onderzoek naar signaalstofjes in het bloed.

Lopend onderzoek Hartstichting

 • Opsporen bloedpropjes
  Bas de Laat werkt met zijn team aan de ontwikkeling van een nieuw testapparaat. Dit apparaat stelt op basis van een druppel bloed uit de vinger zeer snel en nauwkeurig de stollingswaarden in het bloed vast. Met deze nieuwe test is het persoonlijke risico op hart- en vaatziekten beter in te schatten. Lees ook het verhaal van Bas de Laat
   
 • Kans op gevaarlijke ritmestoornissen voorspellen
  Een deel van de mensen met een ICD hebben deze achteraf niet nodig. Hoe kun je nog beter inschatten welke hartpatiënten gevaarlijke hartritmestoornissen krijgen?
 • Gevaarlijke slagaderverkalking eerder opsporen
  Een hart- of herseninfarct komt vaak uit het niets, zonder waarschuwing vooraf. Wetenschappers zoeken naar signalen in het bloed die eerder vertellen dat er iets misgaat.

 • Risico dementie na een beroerte
  Hoe kun je het risico op dementie, depressie of overlijden na een beroerte beter inschatten? Met een Dekkerbeurs zoekt Arfan Ikram het antwoord op deze vraag.

Onderzoek Hartstichting

De Hartstichting investeert jaarlijks miljoenen euro's in onderzoek.

Meer over onderzoek Hartstichting

Bent u wetenschapper?

Lees meer over onze ambities van de onderzoeksthema's op de onderzoeksagenda en download de bijbehorende beleidsdocumenten.

Bekijk alle subsidievormen van de Hartstichting in de Subsidiewijzer.

Prof. dr. Arthur Wilde

We hebben al honderden families opgespoord met gevaarlijke ritmestoornissen.

Deel via: