Na een beroerte is het belangrijk dat de behandeling snel start. Dit vermindert de kans op ernstige hersenschade en vergroot de kans op herstel. We willen dat minder mensen sterven aan een beroerte en meer patiënten een zelfstandig leven leiden.

Doorbraken in onderzoek naar beroerte

De Hartstichting is trots op wat er al is bereikt op het gebied van de behandeling van een beroerte. Zo'n 50 jaar geleden konden artsen niet veel doen aan een beroerte. Patiënten kregen het advies om op bed te gaan liggen. Sindsdien is er veel veranderd, mede dankzij onderzoek van de Hartstichting.

Beter en sneller herkennen van een beroerte

Mensen herkennen tegenwoordig veel sneller een beroerte. Mede dankzij grote publiekscampagnes van de Hartstichting kennen meer mensen de signalen en bellen 112. Zo is snel behandelen mogelijk en is de schade te beperken.

Pas sinds midden jaren 70 zien artsen met een CT-scan of iemand een hersenbloeding of –infarct heeft. Dit is een belangrijk onderscheid. De symptomen van een beide aandoeningen lijken erg op elkaar, maar de behandeling is totaal anders.

Doorbraken in de behandeling van een beroerte

Vroeger dacht men dat een beroerte veroorzaakt werd door een probleem in de hersenen. Nu is bekend dat slagaderverkalking en hoge bloeddruk het risico op een beroerte verhogen. Ook een losgeraakt stolseltje in het hart kan tot een beroerte leiden.

Om een nieuwe beroerte te voorkomen bestaat de behandeling na een beroerte daarom uit medicijnen om slagaderverkalking te verminderen, stolsels te voorkomen en de bloeddruk laag te houden.

Sinds de jaren 90 is bij een herseninfarct trombolyse mogelijk, een behandeling die het stolsel oplost in de hersenen. Dit leidt tot minder blijvende beperkingen na een beroerte. Ook heeft recent onderzoek geleid tot een nieuwe behandeling die stolsels verwijdert uit het hersenvat, wat gunstig is voor het herstel.

Betere zorg: TIA-poli en stroke unit

Ziekenhuizen zijn steeds beter ingericht op snelle diagnose en behandeling bij een beroerte. Patiënten komen na een beroerte terecht op een zogenaamde stroke unit, waar gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen werken.

De laatste jaren komen er steeds meer TIA-poli’s. Hier kunnen patiënten binnen een dag na een TIA terecht, ook al hebben ze op dat moment geen klachten meer.

Een van de onderzoekers die de afgelopen jaren veel beroerte-onderzoek heeft gedaan is neuroloog prof. dr. Jaap Kappelle. Dankzij onderzoek ziet hij in zijn praktijk steeds meer patiënten herstellen.

 

Resultaten onderzoek Hartstichting

Recent afgerond onderzoek met steun van de Hartstichting:

Wat willen we bereiken met nieuw onderzoek?

Er is nog veel te verbeteren in de behandeling in de eerste uren na een beroerte. Nieuw onderzoek moet leiden tot snellere en nauwkeurigere diagnose en een optimale behandeling van een beroerte

Nieuw onderzoek naar een betere diagnose

Bij een beroerte wordt de diagnose nu altijd in het ziekenhuis gesteld, na een CT-scan. Er is veel winst te halen als zorgverleners een beroerte nog eerder kunnen vaststellen, bijvoorbeeld al in de ambulance. Zo is een snellere behandeling mogelijk en is er minder kans op blijvende ernstige gevolgen. Onderzoek moet een nieuwe test opleveren om een bloeding of een infarct nog sneller vast te stellen.

Met het financieren van dit onderzoek op dit terrein hoopt de Hartstichting ook de zorg voor patiënten met een beroerte te optimaliseren: in de ambulances en in ziekenhuizen. Wetenschappers en professionals buigen zich erover hoe dat het beste kan.

Lopend onderzoek Hartstichting

Lees meer over de lopende onderzoeken naar een betere diagnose:

Geef voor onderzoek

Onderzoekers werken aan betere behandelingen bij een beroerte. Ze willen bereiken dat patiënten snel en goed herstellen.

Groot onderzoek naar betere behandeling beroerte

De Hartstichting investeert 6 miljoen euro in nieuw onderzoek naar een betere behandeling van een beroerte.

Sommige patiënten herstellen bijna volledig van een beroerte. Anderen overlijden of blijven levenslang afhankelijk van anderen. Wetenschappers tasten nog in het duister waarom dit zo is. Bekend is dat de plek van de beroerte en de omvang een rol speelt, maar mogelijk spelen er nog andere factoren mee.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat een nieuwe behandeling om stolsels te verwijderen uit het hersenvat gunstig is voor het herstel. Dit is nu nog geen standaardbehandeling, en de wetenschappers weten nog niet precies wie het meeste baat heeft bij deze behandeling.

Prof. Diederik Dippel, onderzoeksleider: We hopen dat met dit onderzoek meer patiënten overleven, en zelfstandig verder kunnen leven na een beroerte.

Lopend onderzoek naar betere behandeling

Lees meer over de lopende onderzoeken naar oplossingen voor een beter herstel na een beroerte:

Meer over onderzoek Hartstichting

De Hartstichting financiert onderzoek op een breed terrein. 

Meer over onderzoek Hartstichting

Informatie voor wetenschappers

Bent u wetenschapper? Ga dan naar de Subsidiewijzer voor alle vormen van subsidie of lees meer over de doelstellingen en aanpak in beroerte-onderzoek

Prof. dr. Jaap Kappelle

Dankzij enorme stappen in de wetenschap herstellen steeds meer patiënten na een beroerte.

Deel via: