Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

De EHBO Vereniging Soest is een zelfstandige afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken. De afdeling Soest verzorgt: •opleidingen voor het basisdiploma Eerste Hulp, dat wordt afgegeven door het Oranje Kruis; •de competentiegerichte herhalingslessen om de kennis op peil te houden, zodat het Diploma Eerste Hulp geldig blijft en om de twee jaar kan worden verlengd; •de basisopleiding reanimatie voor het diploma van de Nederlandse Hartstichting; •de jaarlijkse herhalingslessen reanimatie om de vaardigheden op peil te houden, zodat het reanimatiediploma geldig blijft; •de opleiding EHBO voor kinderen; •hulpverlening bij evenementen; •informatieavonden voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen.

Contactgegevens van deze partner

Cursusaanbod

Deze partner heeft momenteel geen cursussen gepland staan op onze website.
Neem contact op met de partner voor hun actuele cursusaanbod of bekijk ons aanbod reanimatiecursussen