Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Aantal cursisten en cursussen flink gestegen

Aantal cursisten en cursussen flink gestegen

Aantal cursisten en cursussen flink gestegen

In februari vulden jullie massaal onze jaarlijkse enquête in. Hartelijk dank daarvoor! We presenteren jullie hierbij de resultaten van het aantal gegeven cursussen en het aantal cursisten.

Record aantal cursisten

Uit het onderzoek blijkt dat in 2018 maar liefst 93.928 mensen een basis- of herhalingscursus volgden bij een Reanimatiepartner van de Hartstichting. In 2017 waren dat 83.288 cursisten. Een stijging van maar liefst 10.640 cursisten!

In 2018 werden er 10.640 cursisten meer door jullie opgeleid dan het jaar ervoor.

Aantallen reanimatiecursussen en cursisten 2014 - 2018

Stijgende lijn

Het aantal basiscursussen is in 2018 gestegen naar 3.385 cursussen. Met deze cursussen werden 29.195 basiscursisten opgeleid. Een toename van 36% ten opzichte van 2017. Daarnaast werden in 2018 7.577 herhalingscursussen gegeven voor 64.733 mensen. Een kleine toename van 4,6% ten opzichte van 2017.

Het aantal basiscursisten steeg met 36%!

Reanimatieonderwijs op school

Een klein deel van de partners verzorgt cursussen in het onderwijs. In 2018 waren dit 31 partners. Zij leidden gezamenlijk 2.689 leerlingen op. Dit is een toename van 39% ten opzichte van 2017. Een mooi resultaat. Wil je meer weten over reanimatieonderwijs op school? Kom naar de workshop hierover tijdens de Reanimatiepartnerdag op 16 november.

> Bekijk het programma

31 reanimatiepartners geven reanimatieonderwijs op school.

Aandacht voor 6-minutenzone

Opnieuw besteedden meer partners in hun cursussen aandacht aan de 6-minutenzone dan het jaar ervoor. In 2018 ging het om 91% van de partners. Uiteraard streeft de Hartstichting naar 100%. Het valt op dat in 2018, ten opzichte van 2017, minder partners met hun cursisten in gesprek gingen over burgerhulpverlener zijn (75% ten opzichte van 77%). Ook boden minder partners speciale (herhaal)lessen voor burgerhulpverlener aan (45% ten opzichte van 59% in 2017).

Bijna alle reanimatiepartners (91%) vertellen hun cursisten over de 6-minutenzone.

Standaard aandacht voor burgerhulpverlening

Het nieuwe BLS-onderwijs dat de NRR dit jaar invoert, zal hier verandering in brengen. In het lesplan voor de basiscursus en voor de herhalingscursus is standaard aandacht voor  burgerhulpverlening. De NRR zal ook een lesplan voor een cursus voor burgerhulpverleners aanbieden. Zo zorgen we met elkaar voor continue werving en behoud van burgerhulpverleners. Tijdens de Reanimatiepartnerdag is er in een workshop aandacht voor het nieuwe BLS-onderwijs.

Meer over de reanimatiepartnerdag

Lees verder

Speciale BuurtAED-campagne in oktober

Speciale BuurtAED-campagne in oktober

Meld je aan voor Reanimatiepartnerdag 2019

Meld je aan voor Reanimatiepartnerdag 2019

Magazine voor burgerhulpverleners

Magazine voor burgerhulpverleners