Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Patiëntvriendelijke informatie over onderzoek nodig

  Patiëntvriendelijke informatie over onderzoek nodig

  Patiëntvriendelijke informatie over onderzoek nodig

  De werkgroep Werving Proefpersonen van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) wil de toegankelijkheid van informatie over klinisch wetenschappelijk onderzoek voor patiënten vergroten. Zij heeft een vragenlijst uitgezet en interviews gedaan met (ervarings)deskundigen en heeft inzicht gekregen in wat er moet verbeteren.

  Beter toegankelijk en begrijpelijk

  De Hartstichting vindt het heel belangrijk dat medisch wetenschappelijke onderzoeksresultaten voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Met name voor patiënten is informatie over onderzoek beperkt beschikbaar, zeker in het cardiovasculaire veld.

  Er is behoefte aan betere toegang tot begrijpelijke informatie over:

  • deelname aan onderzoek 
  • voortgang van lopende onderzoeken
  • resultaten van onderzoek

  Als het voor patiënten makkelijker is om begrijpelijke informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek te vinden, zorgt dit waarschijnlijk voor meer aanmeldingen van proefpersonen.

  Onderzoek werkgroep Werving Proefpersonen

  De werkgroep Werving Proefpersonen van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) onderzocht wat er nodig is om de toegankelijkheid van informatie over klinisch wetenschappelijk onderzoek te vergroten. De werkgroep hield onder andere interviews met (ervarings)deskundigen.

  Daphne Bloemkolk, beleidsadviseur bij de Hartstichting, is mede-auteur van het adviesrapport en heeft met haar kennis bijgedragen aan dit onderzoek. En ze heeft een grote groep hart- en vaatpatiënten benaderd via de Hartstichting en Harteraad.

  Resultaten

  Uit het onderzoek blijkt dat patiënten:

  • niet weten welke medisch wetenschappelijke onderzoeken er lopen en waar ze plaatsvinden
  • niet weten aan welke onderzoeken zij kunnen bijdragen
  • inzicht missen in resultaten van voor hen relevante, afgeronde onderzoeken

  Ze hebben behoefte aan:

  • (meer) toegankelijke en begrijpelijke informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek
  • één centrale en betrouwbare bron die je kunt raadplegen via diverse kanalen

  Meer lezen?

  Op de website van DCRF vind je de vervolgstappen van de werkgroep

  Download het volledige adviesrapport: 

  Contact

  Heb je vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Neem per e-mail contact op met Daphne Bloemkolk.

  Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

  Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie

  Bel Maartje Zuierveld: 070 315 55 14 
  Is zij niet bereikbaar? Bel dan Sandra van der Torn: 070 315 5670

  Meer over patiëntenparticipatie

  Dr. Frank-Erik de Leeuw

  Dr. Frank-Erik de Leeuw: “Gewoon doen: het betrekken van patiënten levert mij veel eyeopeners op”

  Betrekken patiënten en zorgverleners in onderzoek

  Betrekken patiënten en zorgverleners in onderzoek