Hartstichting.nl wordt geladen

Toename sterfte sinds 2020

Sinds 2015 overleden steeds minder mensen aan hart- en vaatziekten, maar sinds het coronajaar 2020 neemt dit aantal jaarlijks weer toe. Van de 170 duizend Nederlanders die in 2022 zijn overleden, was bij bijna een kwart hart- en vaatziekten (23 procent) de doodsoorzaak.

Hartgezondheid verbeteren

"Het is belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van deze stijging”, zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting.

Een grafiek toont de stijging van sterfte door hart- en vaatziekten

“Wat we al wel weten is dat hart- en vaataandoeningen niet alleen de tweede doodsoorzaak is, het is ook nog eens de belangrijkste oorzaak van klinische ziekenhuisopnamen.​ We moeten echt met iedereen aan de slag om vermijdbare risico’s op hart- en vaatziekten te voorkomen en om de hartgezondheid van Nederland te verbeteren."

Eerder herkennen, nog betere behandelingen

De Hartstichting zet zich de komende jaren in om mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vroeg op te sporen en hen te stimuleren om gezond te leven. Daarnaast investeert het gezondheidsfonds in onderzoek om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en betere behandelingen te ontwikkelen. “Snijder: “Als we niets doen stijgt het aantal hart- en vaatpatiënten met 1 miljoen naar 2,7 miljoen patiënten. Dat is niet acceptabel.”

Hart & Vaatcijfers

Op www.hartenvaatcijfers.nl vind je een veelheid betrouwbare data over hart- en vaatziekten in Nederland op één plek. Hart & Vaatcijfers is een samenwerking tussen de Hartstichting en de Nederlandse Hart Registratie (NHR).