Hartstichting.nl wordt geladen

Kostbare tijd verloren

Het alarmnummer 112 is de snelste weg naar een behandeling. Toch bellen mensen eerder de huisarts. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren. Door het bellen van de huisarts komen mensen 45 minuten tot 3 uur later in het ziekenhuis terecht, dan wanneer zij 112 bellen. Met meer kans op blijvende invaliditeit tot gevolg. Een campagne van de Hartstichting moet mensen aanzetten direct de juiste hulp in te schakelen.

Signalen niet herkend

Ook zoekt 1 op de 3 mensen pas na 4 uur of langer hulp. De belangrijkste reden? De signalen van een beroerte worden niet herkend. Een beroerte doet meestal geen pijn en wordt dan niet altijd als spoedeisend ervaren. De link met een beroerte wordt dan niet gelegd.

Poster over beroerte

David Smeekes, arts bij de Hartstichting: mensen zijn afwachtend

“Vooral als de signalen vager zijn en niet als levensbedreigend ervaren worden, wachten mensen vaker met hulp zoeken. Mensen denken: ik kijk het even aan. Als ik morgen nog klachten heb, dan bel ik de dokter. Mensen zijn bang onnodig de zorg te belasten. Of denken dat er meteen een ambulance voor de deur staat. Maar dat is niet het geval. Een medewerker van de 112-meldkamer is opgeleid om de mate van spoed vast te stellen.” 

Sneller behandelen

De campagne van de Hartstichting moet mensen helpen (de ernst van) klachten eerder te herkennen en de drempel om 112 te bellen te verlagen. Het doel is de tijd tussen het starten van de signalen en de behandeling van een beroerte te verkorten.

Ernstige invaliditeit voorkomen

Er is veel gezondheidswinst te behalen, als mensen eerder in het ziekenhuis behandeld worden bij een beroerte. Ernstige invaliditeit is te voorkomen bij:

 • 1 op de 4 patiënten: als gestart wordt binnen 90 minuten met behandelen
 • 1 op de 14 patiënten: als gestart wordt tussen 3 en 4,5 uur met behandelen

Bekijk de video: Hoe verloopt een belletje met 112?

Een belletje met de meldkamer. 112 bellen bij een beroerte is van levensbelang. Hoe verloopt een melding bij 112? Bekijk onderstaande video.

To be able to view this content you need to accept the cookies that come from this third party.

Blijvende beperking

Elk jaar worden zo’n 40.000 mensen getroffen door een beroerte. Daarvan overlijden zo’n 9.200 mensen. Een groot deel van de overlevenden houdt aan de beroerte blijvende beperkingen over. Ook op lange termijn. Zonder behandeling gaan er per minuut miljoenen hersenscellen dood. Dus hoe eerder de patiënt in het ziekenhuis wordt behandeld, hoe minder schade aan de hersenen. 

  Voorbeelden van blijvende beperkingen zijn:

  • verlamming
  • spraakproblemen
  • coördinatiestoornissen
  • snelle overprikkeling

  Herken jij een beroerte?

  Test het zelf in een paar vragen.

  Voor pers en media

  Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting.