Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Reactie Hartstichting en De Hart&Vaatgroep op regeerakkoord

De Hartstichting en De Hart&Vaatgroep zijn positief over de aandacht voor preventie en de sterkere positie van patiënten in het regeerakkoord, maar zijn kritisch over de btw-verhoging.

Verheugd over aandacht voor preventie

Het nieuwe kabinet gaat aan de slag met  een nationaal preventieakkoord. De focus ligt op de aanpak van 2 belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken en overgewicht.

De Hartstichting en De Hart&Vaatgroep zijn hier verheugd over. Het voorkomen van hart- en vaatziekten een prominente plek krijgt in het preventieakkoord. Het is goed dat preventie wordt opgenomen in de medische opleidingen en bewezen effectieve maatregelen worden ingezet.

Sterkere positie patiënt

We zijn ook blij dat er deze kabinetsperiode meer aandacht komt voor de kwaliteit van leven en het versterken van de positie van patiënten. Er is aandacht voor het samen besluiten van patiënten en artsen in medische richtlijnen en er komt meer transparantie over de uitkomsten van de geleverde zorg. Zeer waardevol, omdat patiënten kunnen zien waar ze goede zorg kunnen krijgen.

Voortgang in de wetenschap

Een belangrijke stap voorwaarts voor de wetenschap is dat de overheid open acces en open science omarmt. Met deze stap wordt onderzoek voor iedereen toegankelijk en dit ondersteunen we van harte. Het draagt bij aan het delen van kennis om zo snel(ler) oplossingen voor hart- en vaatziekten te realiseren.

Ook hebben coalitiepartners de ambitie meer te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Het fundamenteel onderzoek krijgt een stevige impuls. Dit is van belang om innovatie op alle terreinen, inclusief de geneeskunde te blijven voeden.

Spoedeisende zorg en oproepsysteem

Op korte termijn buigt het nieuwe kabinet zich over de ordening van de nieuwe wet ambulancezorg. Graag willen wij samen met het nieuwe kabinet zorgen voor het verder implementeren van het oproepsysteem reanimatie, waar de laatste jaren hard aan is gewerkt.

Burgerhulpverleners krijgen een oproep bij een hartstilstand in de buurt en redden zo levens. In grote delen van het land werkt dit al goed. In met name de grote steden in de Randstad moeten nog meer burgerhulpverleners en AED’s geregistreerd worden. Hier moeten de komende kabinetsperiode belangrijke stappen in worden gezet.

> Meer over het oproepsysteem

Kritiek op verhoging van btw-tarief

De Hartstichting en De Hart&Vaatgroep zijn bijzonder kritisch over de verhoging van het btw-tarief op geneesmiddelen, hulpmiddelen en groente en fruit van 6 naar 9%. Onbegrijpelijk. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen en gezonde voeding te stimuleren, moeten wat ons betreft deze prijzen eerder omlaag dan omhoog.

Daarnaast houden we de 1,9 miljard besparingen die het kabinet wil realiseren in de gezondheidszorg nauwlettend in de gaten. Deze besparingen mogen niet ten koste gaan van de toegankelijkheid van de zorg en de kwaliteit van leven van patiënten.

De Hartstichting en De Hart&Vaatgroep blijven kritisch en constructief kijken naar de uitwerking van het regeerakkoord en willen zinvol bijdragen aan het sneller invoeren van de beloofde maatregelen.

Meer nieuws

Alcohol en suikers uit frisdrank maken lever vetter

Alcohol en suikers uit frisdrank maken lever vetter

Groot onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen van start

Groot onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen van start

Ziekte bij vrouwen te vaak onopgemerkt: nieuw onderzoek toegekend

Ziekte bij vrouwen te vaak onopgemerkt: nieuw onderzoek toegekend

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws