Hartstichting.nl wordt geladen

Over het onderzoek

350 supermarktbezoekers kregen het verzoek:

 • Bezoek een virtuele supermarkt via je computer. 
 • ​Doe je wekelijkse boodschappen zoals je altijd doet.
 • In totaal doe je 5 keer op deze manier je inkopen.

Veranderingen aanbrengen

De onderzoekers brachten steeds veranderingen aan in de supermarkt. Vervolgens keken de onderzoekers wanneer mensen meer gezonde producten kochten. De gevonden effecten waren vergelijkbaar voor mensen met een laag en een hoog inkomens- en opleidingsniveau. 

Aanpassen presentatie

Onderzoekers lieten gezonde producten meer opvallen. Dit deden ze door bijvoorbeeld met borden aan te geven welke (gezonde) zuivelproducten vaak gekocht werden. Of door met een pijl van een ongezond naar een gezond product te wijzen (bijvoorbeeld van wit naar bruin brood).

Aanpassing in prijs 

Ook experimenteerden ze met prijsveranderingen op 3 manieren:

 1. Ongezonde producten 25% duurder maken
 2. Prijs van gezonde producten met 25% verlagen
 3. Beide aanpassingen tegelijk

Meer veranderingen meest effect

De onderzoeksresultaten laten zien dat meerdere veranderingen tegelijk het meeste effect hebben. Bezoekers aan de virtuele supermarkt kopen duidelijk meer gezonde producten als deze meer opvallen en goedkoper zijn. Ook helpt het als de ongezonde producten tegelijkertijd duurder zijn.

Ouders en kind in supermarkt

Vervolg in echte supermarkt

Het onderzoek vond plaats in een virtuele supermarkt. De tussentijdse resultaten laten zien dat meerdere veranderingen tegelijk het meeste effect hebben. Binnenkort testen de onderzoekers in verschillende Coop-filialen of deze veranderingen in een echte supermarkt ook zo uitpakken.

Carolien Martens van de Hartstichting:

"Het aanbod en de acties in een supermarkt zijn nu primair gericht op stimuleren van ongezond eten en drinken. Dat moet anders. Het onderzoek laat zien dat veranderingen in de supermarkt mogelijk ook op een positieve manier ingezet kunnen worden. Op die manier maak je een gezondere keuze makkelijker voor de consument.”  

Omgeving belangrijk

Een omgeving waarin het eenvoudig en aantrekkelijk is om te kiezen voor gezonde producten is belangrijk voor het terugdringen van hart- en vaatziekten en voor een gezonde maatschappij in het algemeen. Met name mensen met een lager opleidingsniveau lukt het minder goed er een gezonde leefstijl op na te houden. Zij leven gemiddeld 6 jaar korter. Ook leven zij 15 jaar minder in goede gezondheid dan mensen met een hoger opleidingsniveau.

 • Meer over het onderzoek (Supreme Nudge)

  Het Supreme Nudge onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het Amsterdam UMC met steun van de Hartstichting. De Hartstichting werkt al jaren aan manieren om mensen te helpen een gezonde leefstijl lang vol te houden. Daarom heeft de Hartstichting in 2016 drie grote onderzoeken mogelijk gemaakt, waaronder dit project. Ook ZonMw investeert in dit onderzoek.

  Wat de onderzoekers willen weten

  Hoe kun je mensen verleiden om vaker voor gezonde voeding in de supermarkt te kiezen? En leidt dat vervolgens ook tot een lager cholesterolgehalte, een lagere bloeddruk of een gezonder gewicht?

  Techniek

  Het onderzoek werkt met een techniek uit de gedragspsychologie, nudgen genoemd. Hierbij worden mensen subtiel gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. Zo worden voor het onderzoek gezonde voedingsmiddelen gepromoot. Vervolgens wordt gekeken of het koopgedrag van de bezoekers verandert door deze veranderingen.

  Onderzoek bij 8 supermarkten

  In totaal doen 8 supermarkten in Nederland mee aan het onderzoek. Deze supermarkten zijn speciaal geselecteerd in buurten die een lager dan gemiddelde sociaaleconomische score hebben.