Hartstichting.nl wordt geladen

Focus op urgentie en preventie in nieuwe strategie

In oktober presenteerde de Hartstichting haar nieuwe strategie voor 2023-2030. Het gaat niet goed met de hartgezondheid van Nederland. De cijfers liegen er niet om: er zijn nu 1,7 miljoen mensen met een hart- of vaataandoening. Doen we niets, dan zijn dat er binnen acht jaar tenminste 2,6 miljoen. De Hartstichting wil deze ontwikkeling stoppen en legt in haar nieuwe strategieperiode de nadruk op urgentie en preventie.

Onze nieuwe strategie in beeld

To be able to view this content you need to accept the cookies that come from this third party.

Collecte en evenementen halen ruim 3 miljoen op

Met onze jaarlijkse collecte en evenementen als CYCLE en Hoek tot Helder haalden we in 2022 in totaal ruim 3 miljoen euro op voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. De collecte bracht daarvan ruim 2 miljoen euro op. Na twee moeizame jaren door COVID, terughoudendheid van vrijwilligers om weer de deuren langs te gaan en het teruglopende consumentenvertrouwen, is dat een mooi resultaat. Dank aan alle donateurs en vrijwilligers! 

Een hand gooit geld in een collectebus van de Hartstichting

Klaar met de tabaksindustrie: ‘Doei!’

De producten van de tabaksindustrie zijn schadelijk en dodelijk. Daarom zijn de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij - net als veel jongeren - helemaal klaar met de tabaksindustrie. Samen met KWF en Longfonds lanceerden we het platform ‘Doei tabaksindustrie’.

De campagneposter van Doei Tabaksindustrie

Marketingprijs voor '6-minutenzone'

De Hartstichting heeft een belangrijke marketingprijs gewonnen voor de meerjarencampagne ‘Nederland één 6-minutenzone’. Deze gouden Effie is een belangrijke erkenning die laat zien dat de Hartstichting, als goed doel, door een jarenlange strategie daadwerkelijk verandering teweeg kan brengen.

Werknemers van de Hartstichting vieren de winst van de Gouden Effie

Hoogtepunten uit onderzoek

Met dank aan al onze donateurs konden we ook in 2022 weer baanbrekend onderzoek financieren. Dit zijn de belangrijkste onderzoeken:

tech hart
 • Uniek in de wereld: eerste hart-breinkliniek geopend

  In november is de eerste hart-breinkliniek geopend in het Amsterdam UMC. Hier kunnen mensen met hartaandoeningen zich ook laten onderzoeken op hersenproblemen. Deze kliniek waar cardiologen, neurologen, psychologen en internisten samenwerken is uniek in de wereld en is opgericht met steun van de Hartstichting. De hart-breinkliniek moet ervoor zorgen dat hartpatiënten eerder de juiste zorg krijgen bij bijvoorbeeld geheugenproblemen.

  Lees meer

 • Grootschalig onderzoeksprogramma Check@Home gestart 

  Samen met onder andere de Nierstichting en het Diabetes Fonds hebben we 8,9 miljoen euro vrijgemaakt voor een grootschalig onderzoek om hart- en vaatziekten, diabetes type 2, en chronische nierschade onder 50 tot 75-jarigen vroegtijdig op te sporen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in ons land in deze leeftijdsgroep zelf thuis kan testen of er mogelijk sprake is van deze aandoeningen. Hiermee hopen we de ziektelast bij mensen met hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade de komende 10 jaar met 25% te verlagen.

  Lees meer

 • Nieuw onderzoek naar betere behandeling beroerte 

  Samen met de Hersenstichting investeerden we 4 miljoen euro in nieuw onderzoek naar een betere behandeling van beroerte. Het doel is dat meer patiënten overleven en goed herstellen na een herseninfarct of hersenbloeding.

  Lees meer

   

Meer bedrijven steunen Hartstichting

Steeds meer bedrijven steunen de Hartstichting door zich aan te sluiten bij ons ‘Hart voor de Zaak’ programma. In november 2022 telden we 277 actieve partners! Deze bedrijven steunen de Hartstichting niet alleen financieel, zij dragen samen met ons ook bij aan hartgezondheid op de werkvloer door AED’s, reanimatietrainingen en bloeddrukmetingen.

Twee handen die elkaar schudden met op de achtergrond een groepje mensen

100.000e leerling leert reanimeren op school 

Het aantal middelbare scholieren dat reanimatieles van de Hartstichting heeft gevolgd, is in de afgelopen 8 jaar opgelopen van 7.000 (2013) tot 100.000 (2022). In dezelfde periode is het aantal middelbare scholen dat deze lessen aanbiedt, verviervoudigd. Door leerlingen vanaf 14 jaar bekend te maken met reanimatie, stijgt de kans op overleving bij een hartstilstand.

Een groep leerlingen leert reanimeren op poppen

Hartstichting opnieuw Beste Werkgever

Voor het tweede jaar op rij is de Hartstichting door Effectory uitgeroepen tot Beste Werkgever in de goede doelen branche.

Certificaat World Class Workplace 2022

Voorlichters beantwoorden 9.500 medische vragen 

Alleen door goede voorlichting beseffen mensen hoe belangrijk hartgezondheid en het hart- en vaatsysteem is. In 2022 beantwoordden onze gezondheidsvoorlichters zo’n 9.500 -  voornamelijk medisch inhoudelijke - vragen. Gemiddeld wordt onze chat met een 8,8 gewaardeerd! 

Een voorlichter zit op kantoor achter de computer

Ruim 62.000 bloeddrukmetingen verricht

Ook in 2022 vroegen we weer aandacht voor het belang van jaarlijks bloeddruk meten vanaf je 40e. Tijdens de ‘Mei Meet Maand’ riepen we mensen op om hun bloeddruk thuis te meten of te laten meten op een openbaar Hartstichting-meetpunt. Daar werden ruim 62.000 bloeddrukmetingen verricht! In november was er een speciale actie: nieuwe donateurs kregen een bloeddrukmeter cadeau. Op 13 december waren er al 820 bloeddrukmeters verstuurd.

Een man zit aan tafel en meet zijn bloeddruk