Hartstichting.nl wordt geladen

Belangrijke resultaten op een rijtje

Herseninfarcten bij coronapatiënten in ziekenhuis

Een herseninfarct komt weinig voor bij ziekenhuispatiënten met corona:

 • Bij minder dan 2 op de 100 van de coronapatiënten traden herseninfarcten op
 • Bij patiënten op de IC kwamen ze iets meer voor, ongeveer 3 op de 100 kreeg een herseninfarct
 • Opvallend was dat deze patiënten voorafgaand aan de ziekenhuisopname geen groter risico op hart- en vaatziekten hadden dan mensen zonder herseninfarct.

Ernstiger verloop

De coronapatiënten met een herseninfarct stierven vaker tijdens de ziekenhuisopname dan patiënten zonder herseninfarct. Iets meer dan 70%  van de patiënten met een herseninfarct raakte ernstig gehandicapt of overleed.

Relatief jonge leeftijd

De helft van de herseninfarcten trad op bij relatief jonge coronapatiënten die op de IC terechtkwamen. De gemiddelde leeftijd is 66,5 jaar. Bij hen verliepen de herseninfarcten ook ernstiger dan bij patiënten op de verpleegafdeling. Of dit door de ernst van de infectie komt of door andere factoren, is nog niet bekend. Een ernstige infectie is in het algemeen wel ongunstig voor het herstel na een herseninfarct.

Veel vaker bloedstolsels in longvaten

De onderzoekers keken bij de coronapatiënten ook naar problemen door bloedstolsels in longvaten: longembolieën.

 • Longembolieën kwamen relatief vaak voor: bij zo'n 4 op de 100 patiënten. Vooral op de IC was het aantal hoog, zo'n 13 op de 100.
 • Van de mensen met een herseninfarct kreeg 1 op de 5 ook een longembolie, van de mensen zonder herseninfarct ongeveer 1 op de 13.

Antistolling uit voorzorg

Verschillende artsen zagen al eerder longembolieën bij veel coronapatiënten op de IC. Daarom is in de eerste golf een landelijke richtlijn over antistolling bij coronapatiënten ingevoerd. Inmiddels krijgen alle coronapatiënten in het ziekenhuis antistolling om deze problemen te voorkomen. We weten nog niet of er hierdoor minder longembolieën en herseninfarcten optreden.

Vervolgonderzoek moet ook uitwijzen waarom herseninfarcten en longembolieën, soms zelfs samen, optreden bij coronapatiënten. Zulk onderzoek kan ophelderen welke afwijkingen in de bloedstolling en andere ziektemechanismen een rol spelen bij corona.

Groot internationaal onderzoek

​Het STROCORONA onderzoek is de grootste Nederlandse studie naar het optreden van herseninfarcten bij coronapatiënten. De onderzoekers startten dit onderzoek nadat in het begin van de coronacrisis berichten verschenen dat coronapatiënten die in het ziekenhuis terechtkwamen een vergroot risico op herseninfarcten hadden. Ze volgden deze patiënten vanaf ziekenhuisopname tot ontslag.

 • Details over dit onderzoek (STROCORONA)

  STROCORONA is een deelstudie van de internationale CAPACITY-COVID registratie en richt zich op neurologische problemen.  Onderzoekers van de vasculaire neurologie en cardiologie in al deze centra werkten nauw samen om de verschillende hart- en vaatproblemen in kaart te brengen. Met deze registratie hopen ze meer inzicht te krijgen in de rol van hart- en vaatziekten bij coronapatiënten

 • Landelijke samenwerking

  Dit initiatief is een samenwerking van de patiëntenvereniging Harteraad, de Hartstichting, de Nederlandse Hart Registratie (NHR), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Netherlands Heart Institute (NL-HI) en de Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN).

  DCVA

  Zij vormen samen onderdeel van de in totaal 19 onderzoeks- en zorgorganisaties die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Binnen de DCVA werken ze samen en brengen ze geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. Het onderzoek werd gecoördineerd door onderzoekers uit het UMC Utrecht.

 • Bekijk de publicatie

  De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd op medRxiv.org, een platform waar onderzoekers hun resultaten open kunnen delen voordat beoordeling door andere wetenschappers heeft plaatsgevonden.

Resultaten capacity maart 2021

Meer over hartonderzoek corona

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting.