Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Nieuw onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

De Hartstichting steekt € 1 miljoen in nieuw onderzoek naar hartfalen. Het doel is om mensen met een verdikte, stijve hartspier eerder op te sporen.

Onderzoekers Vanessa van Empel (Maastricht UMC) en Rudolf de Boer (UMC Groningen) en hun team richten zich op een specifieke vorm van hartfalen. De hartspier is te dik en stijf en kan zich niet goed vullen met bloed. Deze vorm van hartfalen komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. 

Kleine bloedvaatjes onderzoeken

Van Empel legt uit: “Een verdikt, stijf hart is niet alleen een probleem van de hartspier. We denken dat vooral de allerkleinste bloedvaten een belangrijke rol spelen bij de ziekte. En die kleine bloedvaatjes zitten niet alleen in je hart, maar ook in de rest van je lichaam. Daar zijn ze veel gemakkelijker te meten. Daarom zoeken we nu uit of een test van de bloedvaatjes in je onderarm ook iets zegt over de bloedvaatjes in je hart."

Op zoek naar signaalstofjes

Het onderzoeksteam kijkt ook naar signaalstofjes in het bloed, zoals eiwitten. “We hebben van duizenden mensen signaalstofjes gemeten en andere gegevens opgeslagen,” licht De Boer toe. We kijken of we signaalstofjes vinden die iets zeggen over de kans op hartfalen.”

> Meer over signaalstofjes 

Nieuwe test voor vrouwen

De onderzoekers bekijken of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Ze kijken bijvoorbeeld naar die signaalstofjes en kleine bloedvaatjes. Ze willen begrijpen waarom de ziekte vaker voorkomt bij vrouwen. Misschien komen we erachter dat er een nieuwe test nodig is voor vrouwen. En dat we hen anders moeten behandelen dan mannen.

Hartfalen voorkomen

Uiteindelijk willen we dat deze groep patiënten zich langer fit blijft voelen, vertellen Van Empel en De Boer. “We willen eerder zien aankomen wie een stijf hart krijgt, en het proces remmen en verminderen. Het zou mooi zijn als we een manier vinden om te voorkomen dat de hartspier te dik en stijf wordt. Dat is het ultieme doel.”

> Lees meer over het onderzoek

Samenwerking met ZonMw

Dit onderzoek is tot stand gekomen dankzij samenwerking tussen de Hartstichting en het Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw. Dit programma moet de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg verminderen.

> Meer over het kennisprogramma op de website van ZonMw
 

Over de onderzoekers  

Dr. Vanessa van Empel is cardioloog in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Prof. dr. Rudolf de Boer is hoogleraar Cardiologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws