Hartstichting.nl wordt geladen

Wat hebben we bereikt?

 • Nederland is het eerste land ter wereld met een landelijk reanimatienetwerk burgerhulpverleners. 
 • Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan een ambulance.
 • Afgelopen 4 jaar was er een forse stijging van het aantal burgerhulpverleners.
 • Ook het aantal AED’s is enorm gestegen. 

245.000 burgerhulpverleners

​Op dit moment zijn er maar liefst 245.000 Nederlanders aangemeld als burgerhulpverlener bij reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Dit waren er 4 jaar geleden 170.000. Met die enorme groei kunnen nu bij elke 112-melding van een hartstilstand burgerhulpverleners worden opgeroepen.

Aantal burgerhulpverleners grafiek

De eerste zes minuten zijn cruciaal voor de grootste overlevingskans. Binnen een zogenoemde 6-minutenzone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand: ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in.

 • Hoe werkt het oproepsysteem?

  Het landelijk oproepsysteem HartslagNu werkt via de meldkamer van 112.

  • Na een melding van een hartstilstand bij 112, gaat de ambulance rijden en wordt het oproepsysteem automatisch in werking gezet.
  • Burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer ontvangen een oproep om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren. Een aantal krijgt een oproep om eerst een AED te halen.
  • Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuten sneller bij het slachtoffer dan de ambulance.

Uniek netwerk van vrijwilligers

Ons land is het eerste land ter wereld dat een fijnmazig en landelijk reanimatienetwerk van burgerhulpverleners kent. Dit netwerk van vrijwilligers is constant in beweging en nieuwe aanmeldingen blijven nodig om zoveel mogelijk levens te kunnen redden. Bijzonder is dat het systeem volledig draait op de enorme inzet van vrijwilligers die helpen om levens te redden in hun buurt.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting:

“Wij zijn erg blij met de groei van het aantal burgerhulpverleners en AED’s. Het is uniek dat ons reanimatienetwerk helemaal uit vrijwilligers bestaat. Daar zijn we ontzettend trots op. Dankzij hen kunnen we vele levens per jaar redden. Het is nu vooral zaak om dat aantal vrijwilligers op peil te houden. Dat geldt ook voor het aantal AED’s in ons land. Op die manier werkt de 6-minutenzone optimaal. We zijn vereerd en trots dat Z.M. de Koning deze mijlpaal met ons komt vieren en iedereen die een bijdrage levert aan dit systeem samen met ons zal bedanken. ”

Mooi nieuws uit onderzoek

Onderzoekers van het Amsterdam UMC toonden aan dat dankzij de inzet van burgerhulpverleners meer mensen thuis een hartstilstand overleven. De resultaten van dit ARREST-onderzoek zijn onlangs gepubliceerd.  In de onderzochte regio steeg de overlevingskans bij een hartstilstand thuis van 26% naar 39% doordat de meldkamers ook burgerhulpverleners opriepen.

Aantal AED's fors gestegen

Ook in het aantal AED’s is een forse groei te zien. Momenteel hangen er door Nederland bijna 24.000 AED’s. Dit waren er 4 jaar geleden 12.000.

Aantal AED's bij HartslagNu

De Hartstichting en HartslagNu werken aan verdere verdichting van het AED-netwerk. Voor de Hartstichting hebben kwetsbare locaties de komende periode een extra prioriteit.

Oproepsysteem optimaliseren

Aart Bosmans, bestuurder HartslagNu:

“Wij zijn continu bezig het oproepsysteem te optimaliseren. Zo hebben we de tijd tussen de 112-melding en de HartslagNu-oproep verkort van 1.36 minuten naar slechts 51 seconden. Dit betekent dat burgerhulpverleners steeds sneller ter plaatse kunnen zijn. Dit vergroot de kans dat er binnen 6 minuten kan worden gestart met reanimeren. Ook kijken we steeds naar de meest optimale alarmeringsstraal. Vorig jaar hebben we daar al belangrijke stappen in gezet, waarmee we de kans vergroten dat overal in Nederland voldoende burgerhulpverleners en AED’s worden gealarmeerd.”

Sneller bij oproep

De tijd tussen de 112-melding en de reanimatie-oproep van HartslagNu aan burgerhulpverleners is verminderd van 1.36 minuten naar slechts 51 seconden.

Tussentijd 112 melding

Overleving flink gestegen

Jaarlijks worden zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Door de jaren heen zijn de kansen op overleving enorm verbeterd. In de jaren ’90 van de vorige eeuw was de overleving nog 9%, terwijl dit percentage inmiddels is gestegen tot bijna 25%.

Burgerhulpverleners, AED-beheerders en samenwerkingspartners bedankt!

To be able to view this content you need to accept the cookies that come from this third party.

Dankzij jullie is deze mooie mijlpaal bereikt en kan in heel Nederland binnen 6 minuten worden gestart met reanimeren.