Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Hartstichting in 2018: succes door betrokkenheid

2018 was een succesvol jaar voor de Hartstichting. Het succes is mede te danken aan de ruim 500.000 donateurs, meer dan 5.000 vrijwilligers en bijna 50.000 collectanten. In het nieuwe jaarverslag lees je wat er is bereikt.

Floris Italianer, directeur Hartstichting:

"Dankzij onze donateurs, vrijwilligers, partners, wetenschappers en alle collega's, was 2018 weer een prachtig jaar voor de Hartstichting, met concrete resultaten op het gebied van burgerhulpverlening, gezonde leefstijl en onderzoek. Ik dank iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Zo komt een gezonder hart voor iedereen steeds weer een stapje dichterbij."
 

Veel nieuwe burgerhulpverleners en buurtAED’s

De Hartstichting zet zich in voor een landelijk dekkend netwerk om mensen binnen 6 minuten te helpen bij een hartstilstand. Daarvoor zijn voldoende AED’s nodig, en genoeg mensen die hulp kunnen bieden, de zogenoemde burgerhulpverleners.

  • Eind 2018 waren er ruim 207.000 burgerhulpverleners, 37.000 méér dan het doel voor dat jaar
  • In 2018 was het project BuurtAED een groot succes. Tienduizenden buurtgenoten sloegen de handen ineen en realiseerden samen 694 BuurtAED’s

729 sportverenigingen rookvrij

De Alliantie Nederland Rookvrij, waar de Hartstichting mede-oprichter van is, streeft naar een Rookvrije Generatie. Zij wil alle kinderen die vanaf 2017 zijn geboren rookvrij laten opgroeien. Een belangrijk middel om dat doel te realiseren is het creëren van rookvrije buitenruimten.

  • Eind 2018 waren er 729 rookvrije sportverenigingen
  • Dit is een stijging van 525 ten opzichte van 2017

Wetenschappelijk onderzoek

De Hartstichting investeerde in 2018 20,4 miljoen euro in onderzoek. De Hartstichting richt zich daarbij onder andere op onderzoek dat leidt tot het eerder opsporen van hart- en vaatziekten, om beter te kunnen behandelen en dus gezondheidswinst te behalen.

Ook investeert de Hartstichting ieder jaar in wetenschappelijk talent via de zogenoemde Dekkerbeurzen. In 2018 ging er onder meer geld naar onderzoek om schade na een hartinfarct te beperken en repareren, en het voorkomen van boezemfibrilleren.

  • In 2018 startten er 6 unieke crowdfunding-acties
  • Via crowdfunding is er ruim € 390.000 opgehaald voor onderzoek
  • De Hartstichting verdubbelde het bedrag dat de wetenschappers ophaalden

Dutch CardioVascular Alliance

Een mijlpaal was de oprichting van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Dit is een nieuw
samenwerkingsverband van 12 organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het
gebied van hart- en vaatonderzoek. De DCVA bundelt krachten en is er onder meer op gericht om medische oplossingen voor de patiënt sneller naar de praktijk te brengen. Zo komt een gezond kloppend hart voor iedereen binnen handbereik en leven meer mensen langer en in betere gezondheid.

Jaarverslag 2018

Dit waren enkele hoogtepunten uit 2018. Wil je weten wat we nog meer bereikt hebben? 
 

Lees het jaarverslag

Lees het laatste nieuws

Maak je je zorgen om je hart? Bel je arts!

Maak je je zorgen om je hart? Bel je arts!

Coronavirus: vragen en antwoorden

Coronavirus: vragen en antwoorden

Coronavirus: wie loopt risico?

Coronavirus: wie loopt risico?

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws