Hartstichting.nl wordt geladen

Toename in aandoeningen

In ons land zijn er 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten. Door vergrijzing en onderliggende gemeenschappelijke risicofactoren, zoals hoge bloeddruk en overgewicht, wordt er de komende jaren een enorme toename in deze aandoeningen verwacht.

Zelf thuis testen

In Nederland is er momenteel geen landelijke en laagdrempelige aanpak om hart- en vaatziekten in een vroeg stadium op te sporen, zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurt bij kanker. Binnen het [email protected]ome onderzoek gaan mensen zelf thuis testen of er mogelijk sprake is van hart- en vaatziekten, diabetes type 2 of chronische nierschade.

Impact

Veel mensen met diabetes type 2 krijgen binnen 10 jaar na de diagnose ook andere chronische aandoeningen. Hart- en vaatziekten zijn dan de meest voorkomende aandoeningen, terwijl deze op basis van eiwit in de urine vroegtijdig zijn op te sporen.

Rebecca Abma-Schouten, hoofd Onderzoek en Zorginnovatie van de Hartstichting:

“Bij zo’n 20 tot 50% van de mensen zijn er vroege aanwijzingen voor diabetes type 2, chronische nierschade of een hart- of vaataandoening. Hier merken zij niets van. Als deze ziekten in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, voorkomen we het ontstaan van ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct of hartfalen.”

Het aantal hart- en vaatpatiënten neemt komende jaren sterk toe. Als we nu niets doen, stijgt het totaal aantal chronische hart- en vaatpatiënten naar 1,9 miljoen in 2030. Dankzij dit onderzoek zijn straks, met een eenvoudige en voor iedereen toegankelijke thuistest, een aantal veelvoorkomende aandoeningen aan het hart vroegtijdig op te sporen. Hiermee kunnen we onherstelbare schade door hart- en vaatziekten voor zijn.

Thuistest

In totaal krijgen 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar wonende in één van de vier regio’s (Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven) een uitnodiging om mee te doen met het onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een thuistest met onder andere een hartritmetest, een urinetest en een vragenlijst.

Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes type 2 volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum. Hierdoor wordt de reguliere zorg zoveel mogelijk ontlast. Indien nodig worden passende leefstijladviezen gegeven en, zo nodig, medicatie.

Initiatief

Het totale budget van het [email protected] project is 8,9 miljoen euro, en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en financiële bijdragen van de Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds en verschillende private partners.

[email protected] is een initiatief van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) in samenwerking met de Hartstichting, de Nierstichting en het Diabetes Fonds.

Onderzoeksleiders zijn cardioloog prof. dr. Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht en nefroloog prof. dr. Ron Gansevoort van het UMC Groningen.

Hartgezonde jaren

Iedereen een gezond hart. Dat is onze missie. Het is onze ambitie om meer mensen langer te laten leven met een gezond hart. Met een betere kwaliteit van leven en meer hartgezonde levensjaren. Dat kunnen we bereiken als meer mensen zich bewust zijn van hun risico op hart- en vaatziekten en gezond(er) gaan leven om zo het risico te verlagen, minder mensen daadwerkelijk een hart- of vaatziekte krijgen, bij spoedsituaties sneller wordt gehandeld. Onderzoek naar hart- en vaatziekten en het vroegtijdig opsporen ervan, leidt tot verdere verbetering van behandelingen.

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws