Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Geld inzamelen voor eigen BuurtAED

Geld inzamelen voor eigen BuurtAED

Geld inzamelen voor eigen BuurtAED

Vandaag start het crowdfunding platform BuurtAED.nl van Philips en de Hartstichting. Met meer beschikbare AED’s in Nederland, redden we meer levens. 

Meer AED's vergroot overlevingskans bij hartstilstand

Op dit moment zijn er nog te weinig openbaar toegankelijke en geregistreerde AED’s in het land. Dit belemmert snelle hulp bij een hartstilstand. Met meer AED’s in de buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis aanzienlijk vergroot. De actie maakt het voor buurtbewoners mogelijk om gezamenlijk geld in te zamelen voor een AED en zo hun buurt hartveiliger te maken. Meer AED’s dragen bij om van Nederland een 6-minutenzone te maken, zodat mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis in heel Nederland binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd.

Schaf samen een AED aan

Om overal in Nederland op tijd te kunnen reanimeren zijn ongeveer 30.000 AED’s nodig. Op dit moment zijn er slechts ca. 12.000 AED’s aangemeld bij het landelijke oproepsysteem HartslagNU, terwijl er naar schatting 100.000 AED’s verspreid door Nederland hangen. Probleem met deze AED’s is dat het onbekend is waar ze hangen en wie ze beheert. Bovendien hangen lang niet alle AED’s op plekken die 24/7 bereikbaar zijn voor publiek. Dat betekent dat ze niet altijd door burgerhulpverleners op het moment dat het er écht om gaat bereikbaar zijn en ingezet kunnen worden. Philips en de Hartstichting roepen buurtgenoten op om samen een AED aan te schaffen. En deze buiten op een centrale, toegankelijke plek te hangen en te registreren om hun buurt veiliger te maken. Ze bieden daarvoor vanaf vandaag het crowdfunding platform BuurtAED.nl.

> Zamel geld in voor BuurtAED

Reanimeren binnen 6 minuten belangrijk

Jaarlijks worden ruim 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Hartstilstanden vinden vaak plaats bij mensen thuis, in woonwijken. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. De Hartstichting maakt zich al jaren ‘hart’ om van Nederland een 6-minutenzone te maken: een zone waarin slachtoffers van een hartstilstand binnen de cruciale 6-minuten worden gereanimeerd en een AED wordt ingezet, zodat méér mensen overleven. Daarom bouwt de Hartstichting samen met ruim 450 partners aan een duurzaam netwerk van burgerhulpverleners en AED's.

Meer nieuws over reanimatie en AED

Buurten zonder AED in kaart gebracht

Buurten zonder AED in kaart gebracht

Nog 5.000 AED's nodig

Nog 5.000 AED's nodig

Nog 5.000 AED's nodig

Nog 5.000 AED's nodig

Lees het laatste nieuws

Buurten zonder AED in kaart gebracht

Buurten zonder AED in kaart gebracht

Hartstichting: nieuwe donorwet vergroot kansen voor hartpatiënten

Hartstichting: nieuwe donorwet vergroot kansen voor hartpatiënten

Waarom moeten hartpatiënten extra voorzichtig zijn tijdens warmte?

Waarom moeten hartpatiënten extra voorzichtig zijn tijdens warmte?

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws