Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Hartfalen: meeste 60-plussers hebben geen idee

28 oktober 2020
Hartfalen: meeste 60-plussers hebben geen idee

Hartfalen: meeste 60-plussers hebben geen idee

Hartfalen is de snelst groeiende hartziekte van Nederland. Vaak wordt de ziekte niet of pas laat herkend, dat blijkt uit onderzoek dat de Hartstichting liet uitvoeren. Mensen denken dat de klachten niets met het hart te maken hebben en stellen doktersbezoek uit. Hoe eerder behandeling van hartfalen begint, hoe beter.

Hartfalen is een ernstige en veelvoorkomende ziekte. Het hart pompt niet genoeg bloed rond. Daardoor krijgen organen onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen en worden afvalstoffen onvoldoende afgevoerd.

Hartfalen verward met longziekten en ouderdom

De meest voorkomende klachten bij hartfalen zijn kortademigheid, vermoeidheid en vocht vasthouden. Deze klachten worden regelmatig verward met andere ziekten, stress of ouderdomsklachten.

Uitstellen doktersbezoek

Uit onderzoek dat de Hartstichting liet uitvoeren, blijkt:

  • Bij klachten die horen bij hartfalen denken mensen vaak niet dat ze van hun hart komen
  • Mensen stellen doktersbezoek uit. Ze vinden het lastig om vage klachten met de huisarts te bespreken.
  • Als mensen meer zouden weten over hartfalen, zouden ze wél sneller naar de huisarts gaan.

> Meer over de klachten bij hartfalen

Naar schatting zijn er in Nederland zo'n 255.000 60-plussers met niet-herkend hartfalen

Kan het hartfalen zijn?

Vul de Hartenkaart in en ontdek binnen 1 minuut of het verstandig is om naar de huisarts te gaan.
Doe de test

Sluipende ziekte

Een hartinfarct of hartstilstand treden heel plotseling op. Hartfalen is meestal sluipend. De pompfunctie neemt langzaam af. In het begin heb je alleen klachten als je actief bent, later ook in rust. Er is zeker iets aan de klachten te doen, ook als ze nog niet zo erg zijn.

Op tijd naar de huisarts

Als mensen op tijd naar de huisarts gaan, kan hartfalen op tijd ontdekt worden. Met behulp van eenvoudig onderzoek (een bloedtest en een hartfilmpje) kan de huisarts testen of klachten door hartfalen kunnen komen. Hoe eerder behandeling van hartfalen begint, hoe beter. Met een goede behandeling verminderen de klachten en voorkom je dat het hart verder achteruit gaat. Dit leidt tot verbetering in kwaliteit van leven en een betere levensverwachting.
 

Cardioloog Jan Willem Borleffs:

“Meer dan de helft van de patiënten zien we na een aantal maanden behandelen als een totaal ander mens terug. Velen kunnen na een paar weken de trap al weer op en activiteiten buitenshuis ondernemen, terwijl ze dat eerst niet meer konden. Onderzoek en behandelen is echt de moeite waard.”

Klachten herkennen en duidelijk vertellen

De patiënt en de huisarts moeten beiden alert zijn om hartfalen vroeg te herkennen.

Hartfalenpatiënt Ineke Faas: “Achteraf had ik al veel langer klachten. Als ik me inspande werd ik bijna altijd kortademig, bijvoorbeeld bij het traplopen. Met fietsen hield ik anderen moeilijk bij. Nu fiets ik af en toe weer voorop.”

Huisarts en onderzoeker Frans Rutten: “We merken in de praktijk dat patiënten de klachten afzwakken of wegwuiven. Of ze zoeken naar andere verklaringen, zoals ‘het zal wel de leeftijd zijn’ of ‘ik maak me vast te druk de laatste tijd’. Pas als je als huisarts goed doorvraagt komt mogelijk aan het licht dat het om hartfalen gaat.”

De feiten

  • In Nederland zijn er zo'n 240.000 mensen geregistreerd met hartfalen. Naar schatting hebben minstens evenveel mensen (255.000) niet-herkend hartfalen.
  • In beide gevallen is het grootste deel ouder dan 65 jaar. Maar ook jongere mensen kunnen hartfalen hebben.
  • Hartfalen heeft altijd een oorzaak, zoals bijvoorbeeld een doorgemaakt hartinfarct, een slecht werkende hartklep of langdurig een hoge bloeddruk.
  • Het komt vaak voor in combinatie met een andere aandoening, zoals de longziekte COPD of suikerziekte.

> Feit of fabel? Doe de quiz!

Campagne Hartstichting

De Hartstichting start in november een campagne om de klachten die horen bij hartfalen onder de aandacht te brengen.

Samenwerking met huisartsen en cardiologen

Van september tot en met december verzorgen we voorlichting in wachtkamers van 4450 huisartspraktijken. 

De campagne is ontwikkeld in samenwerking met werkgroepen van:
  • ​Nederlandse HuisartsenGenootschap (NHG, de kaderhuisartsen hart- en vaatziekten),
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologen (NVVC, werkgroep hartfalen).

Meer over hartfalen

Doe de test: kan het hartfalen zijn?

Doe de test: kan het hartfalen zijn?

Klachten bij hartfalen

Klachten bij hartfalen

Wat is hartfalen?

Wat is hartfalen?

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws