Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Diagnose en behandeling hart- en vaatziekten bij vrouwen kan beter

27 september 2019

In wetenschappelijk onderzoek is er nog steeds te weinig aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hartstichting. Door rekening te houden met man-vrouwverschillen kan het inschatten van het risico en de behandeling bij vrouwen verbeteren.

10 jaar Dress Red Day

Op zondag 29 september is het voor de 10e keer Dress Red Day. De Hartstichting vraagt op deze dag aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen en onderzoek hiernaar.

Man-vrouwverschillen bij behandelen hartfalen

Onderzoekers van het UMC Utrecht ontdekten dat man-vrouwverschillen onvoldoende aandacht krijgen bij onderzoek naar medicijnen bij hartfalen.

Enkele feiten uit dit onderzoek: 

  • Meer dan de helft van de onderzoeken bestudeert niet apart hoe deze medicijnen bij mannen en vrouwen werken.
  • Verschillen in bijwerkingen worden vaak helemaal niet onderzocht. Dit terwijl het wel bekend is dat vrouwen meer bijwerkingen ervaren dan mannen. Ze kunnen ook verschillen tussen mannen en vrouwen.

Bijwerkingen zijn heel vervelend en kunnen leiden tot extra opname in het ziekenhuis of mindere kwaliteit van leven als mensen stoppen met medicijnen.

> Lees het nieuwsbericht

Verschil in signaalstoffen

Signaalstofjes kunnen verraden dat er iets mis is met bijvoorbeeld het hart. Ze zijn van belang bij het voorspellen of de diagnose van hart- en vaatziekten.

Bij signaalstofjes zijn er man-vrouwverschillen. Zo kunnen concentraties van bepaalde stofjes in het bloed verschillen tussen mannen en vrouwen. En sommige signaalstofjes kunnen bij vrouwen wel samenhangen met het krijgen van hartziekten, maar niet bij mannen.

Betere inschatting risico en behandeling

Als je de verschillen in signaalstoffen kent, is de diagnose of hierop aan te passen. Mogelijk zijn er andere afkapwaarden voor mannen dan voor vrouwen nodig. Ook de signaalstoffen die typisch voor mannen of vrouwen zijn moeten hierin meegenomen worden.

3 miljoen euro inzamelen voor onderzoek

Er is nog steeds onderzoek nodig naar vrouwen en hart- en vaatziekten. De Hartstichting zet zich daarom dit jaar in om 3 miljoen euro extra in te zamelen voor nieuw onderzoek. Hiermee wil zij de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen en de zorg voor vrouwen met hart- en vaatziekten verbeteren.

Goed om te weten! Vanaf 2015 moeten alle onderzoekers die geld krijgen van de Hartstichting altijd onderzoeken of er man-vrouwverschillen zijn.

Meer lezen over dit onderwerp

Vrouwen en hart- en vaatziekten

Vrouwen en hart- en vaatziekten

Onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten

Onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten

Problemen in de kleine bloedvaatjes van het hart

Problemen in de kleine bloedvaatjes van het hart

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws