Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mobiel bereik moet verbeteren om levens te redden bij hartstilstand

In Nederland is in bepaalde gebieden het mobiele bereik heel slecht. Soms komt hierdoor de hulp te laat op gang bij een hartstilstand. De Hartstichting herkent dit probleem en waarschuwt voor de gevolgen. Ze verzoekt telefoonproviders dringend om het mobiel bereik te vergroten en zo levens te redden.

Problemen met mobiel bellen

Nog altijd zijn er tientallen dorpen in Nederland waar inwoners veel problemen ervaren met mobiel bellen. Dat blijkt uit een publieksonderzoek door de regionale omroepen en de NOS, waaraan 23.000 mensen hebben meegedaan. Inwoners van Drenthe en Noord-Brabant zijn het minst tevreden over het bereik met hun mobiele telefoon.

Snelle hulp bij een hartstilstand

Een hartstilstand is levensbedreigend. De hulpverlening moet zo spoedig mogelijk starten om een leven te kunnen redden, bij voorkeur binnen 6 minuten. Overal in Nederland zou een slachtoffer binnen 6 minuten de juiste hulp moeten krijgen.

Handelingen voor omstanders zijn: direct 112 bellen, starten met reanimeren en een AED (automatische externe defibrillator) inzetten. Alleen zo vergroot je de kans op overleving enorm.

Mobiel bereik van levensbelang

Bij een melding van een hartstilstand zetten de medewerkers van de 112-centrale de ambulance(s) in. Tegelijk roepen ze per sms of via een app burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op om naar het slachtoffer te gaan en met reanimeren te starten. Soms begeleiden medewerkers van de meldkamer de beller tot de burgerhulpverlener gearriveerd is. Voor al deze acties is mobiel bereik noodzakelijk.

Bij een hartstilstand telt elke seconde. Iedere hulpvrager moet bij een hartstilstand overal in Nederland direct contact krijgen met de 112-centrale. En bij 112 moeten ze alle burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer direct mobiel kunnen bereiken.

> Lees hoe het systeem van burgerhulpverlening werkt

Mobiel bereik vergroten

Nederland telt ruim 140.000 burgerhulpverleners, met name in de landelijke gebieden.

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Drenthe en Noord-Brabant het minst tevreden zijn over hun mobiel bereik.

Drenthe heeft in verhouding veel burgerhulpverleners. Ruim 6.000 mensen staan geregistreerd. Ook in Brabant neemt het aantal burgerhulpverleners toe. De Hartstichting doet dan ook een dringend beroep op de providers om het mobiel bereik te vergroten en zo levens te redden.

Heel hoge prioriteit

Samenvattend:

  • bij een hartstilstand telt elke seconde
  • door binnen 6 minuten 112 te bellen, te starten met reanimeren en een AED in te zetten, heeft het slachtoffer van een hartstilstand de hoogste overlevingskans

Een efficiënte mobiele dekkingsgraad verdient daarom de allerhoogste prioriteit. De 112-meldkamer moet bij een hartstilstand altijd bereikbaar zijn om direct ambulances te sturen en burgerhulpverleners op te roepen.

Meer lezen

Nog 5.000 AED's nodig

Nog 5.000 AED's nodig

Nog 5.000 AED's nodig

Nog 5.000 AED's nodig

130 kilometer hartveilige kust van Hoek tot Helder

130 kilometer hartveilige kust van Hoek tot Helder

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws