Hartstichting.nl wordt geladen

Kostbare tijd verloren

Uit eerder onderzoek blijkt dat 1 op de 3 mensen pas na 4 uur of langer hulp zoekt bij een beroerte. Zeker als signalen vager zijn en niet als levensbedreigend ervaren worden, wachten mensen vaker met hulp zoeken. Zij bellen in dat geval eerder de huisarts of de huisartsenpost, en niet 112. Hierdoor gaat kostbare tijd, en daarmee de mogelijkheid tot een goede behandeling, verloren.

  • Artikelen onderzoekers

    1. Truc My Nguyen (LUMC) en collega’s op basis van een gezamenlijk onderzoek van het LUMC, Medisch Spectrum Twente en het Isala, met medewerking van huisarts Peter van de Lugt (Acta Neurol Scand. 2020; online 3 september).

    2. Doggen en collega’s : BMC Emerg Med 2016 Jan 9;16:3. doi: 10.1186/s12873-015-0065-y.

Sneller behandelen

De campagne van de Hartstichting moet mensen helpen (de ernst van) klachten eerder te herkennen en moet de drempels om snel de juiste hulp te zoeken verlagen. Hiermee wil de Hartstichting ervoor zorgen dat de tijd tussen het starten van de signalen en de behandeling van een beroerte met 30 minuten wordt verkort. Uiteindelijk zal dit er toe leiden dat minder mensen invalide worden of vroegtijdig sterven.

David Smeekes, arts bij de Hartstichting:

"Niet iedereen weet wat de signalen zijn. Een beroerte wordt dan te laat herkend. Soms weten mensen niet dat ze snel 112 moeten bellen. Ze denken dat hun klachten niet levensbedreigend zijn en kijken het even aan. Maar hoe eerder je in het ziekenhuis komt, hoe kleiner de schade. We zien ook dat schaamte een rol speelt. Men is bang dat men onnodig de dokter belt, of wat zullen de buren zeggen als er een ambulance voor de deur staat. We willen met onze campagne dit soort drempels wegnemen.”

Verbeterpunten in de zorg

De onderzoekers stellen dat ook het Nederlandse zorgsysteem, met de huisarts als poortwachter, vertragend kan werken als 112 niet direct wordt ingeschakeld bij een verdenking van een beroerte. Zij doen daarom een aantal suggesties die ervoor kunnen zorgen dat patiënten met een mogelijke beroerte sneller in het ziekenhuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld door het verbeteren van triage bij de huisarts. Hiervoor worden inmiddels de eerste stappen gezet. De Hartstichting is hier nauw bij betrokken.

To be able to view this content you need to accept the cookies that come from this third party.

Blijvende beperking

Elk jaar worden zo’n 40.000 mensen getroffen door een beroerte. Daarvan overlijden zo’n 9.200 mensen. Een groot deel van de overlevenden houdt aan de beroerte, ook op lange termijn, blijvende beperkingen over. Zonder behandeling gaan er per minuut miljoenen hersenscellen dood, dus hoe eerder de patiënt in het ziekenhuis wordt behandeld, hoe minder schade aan de hersenen. Bovendien kan behandelen vaak maar tot 4,5 tot 6 uur na de eerste signalen van een beroerte.

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting.