Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Zó kunt u erfbelasting besparen

Zó kunt u erfbelasting besparen

Zó kunt u erfbelasting besparen

Wist u dat ontvangers van een erfenis erfbelasting dienen te betalen? Deze kan oplopen tot 40% van het te ontvangen bedrag. Hoewel dit frustrerend kan zijn voor nabestaanden, is erfbelasting onvermijdelijk. ​ Daarom komen​ mensen soms op het idee om kort voor overlijden nog​ schenkingen te doen, om daarmee de erfenis te verkleinen​ en de erfbelasting te besparen voor de erfgenamen. Heeft dat echter wel het gewenste effect? 

De erfenis verkleinen

Door al bij leven schenkingen te doen, wordt de erfenis kleiner. Hierdoor betalen erfgenamen minder erfbelasting. Echter, dit werkt alleen als er niet binnen 6 maanden voor overlijden wordt geschonken. Dit wordt door de belastingdienst de 180-dagenregeling genoemd.

De 180-dagenregeling

Als u binnen een half jaar na de schenking komt te overlijden, ziet de belastingdienst uw gift als een deel van uw erfenis. Dit betekent dat de waarde van uw schenking wordt meegeteld met de waarde van uw nalatenschap. Het maakt hierbij niet uit of het overlijden te voorzien was of niet. Gelukkig kent de 180-dagenregeling ook uitzonderingen.

Enkele uitzonderingen

Als u (een deel van) uw erfenis schenkt aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) heeft u een vrijstelling op de 180-dagenregeling. Een andere uitzondering is de eigenwoningschenking. Wil één van uw kinderen een woning kopen? Dan kunt u een bedrag schenken zonder dat het consequenties heeft voor de erfbelasting. ​

Voor een volledig overzicht van alle vrijstellingen kunt u terecht bij de Belastingdienst. 

Schenken en nalaten aan de ​Hartstichting

Wilt u schenken of nalaten aan de Hartstichting? Dat kan! De Hartstichting betaalt 0% schenk- en erfbelasting vanwege de ANBI-status. Zo weet u zeker dat uw nalatenschap volledig wordt besteed aan de strijd tegen hart- en vaatziekten. 

Persoonlijk advies

U kunt geheel vrijblijvend met ons in gesprek over de mogelijkheden rond nalaten. We luisteren graag naar uw wensen en helpen u om alles op een rijtje te zetten.