Hartstichting.nl wordt geladen

Kwaliteit van leven na hartstilstand

Door snel te starten met reanimeren bij een hartstilstand, is er een overlevingskans. Sommige mensen willen echter niet gereanimeerd worden. Bijvoorbeeld omdat ze ernstig ziek zijn. Voordat je een besluit hierover neemt, is het belangrijk te weten dat mensen die een hartstilstand overleven, er over het algemeen goed uit komen.

Praten over je wens

De meeste mensen krijgen thuis een hartstilstand. Vertel je familie, vrienden en (huis)arts over het besluit dat je niet gereanimeerd wil worden. Leg uit waarom dit jouw wens is. Dan is de kans dat je wens bij een hartstilstand gerespecteerd wordt het grootst.

Niet-reanimerenpenning

Je kunt op diverse manieren kenbaar maken dat je niet gereanimeerd wil worden bij een hartstilstand. Je kunt een niet-reanimerenpenning aanschaffen.

Op een geldige niet-reanimerenpenning staat een:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • handtekening
  • herkenbare pasfoto
  • besluit om niet gereanimeerd te willen worden (op de voor- en achterkant)

Aanvragen penning

De niet-reanimerenpenning is onder andere aan te vragen bij Patiëntenfederatie Nederland.

Schriftelijke wilsverklaring

Je kunt je niet-reanimerenwens ook in een schriftelijke wilsverklaring vastleggen.

De verklaring moet voorzien zijn van:

  • naam (achternaam en voornamen voluit)
  • geboortedatum en -plaats
  • handtekening 
  • datum ondertekening

Stel huisgenoten, vrienden en artsen op de hoogte en laat hen weten waar je de verklaring bewaart.

Rechtsgeldigheid

Ook is het mogelijk om een tatoeage met de tekst 'niet reanimeren' te plaatsen op de borst. De niet-reanimerenpenning, de schriftelijke wilsverklaring en een niet-reanimeren tatoeage zijn allemaal rechtsgeldig. De niet-reanimerenpenning is alleen aan te vragen door wilsbekwame personen. Als iemand zelf niet kan overzien wat de betekenis van de penning is, is deze wettelijk niet geldig.

Downloads

Cijfers over overleving na hartstilstand buiten het ziekenhuis

Heb je vragen over:

Toch liever contact? Stuur een e-mail naar [email protected].