Hartstichting.nl wordt geladen

Toelichting

We begrijpen dat je het misschien jammer vindt dat we de app niet meer aanbieden. We hopen dat je begrijpt waarom we deze keuze hebben gemaakt. We lichten onze keuze kort toe. 

Niet gebruikt voor kennis of vaardigheden

De app werd vaak gedownload, maar verder weinig gebruikt. Het belangrijkste doel van de app was het herhalen van theorie en vaardigheden. Deze pagina‚Äôs in de app werden bijna niet bezocht. Dit had niet alleen te maken met de coronapandemie, want ook voor die tijd zagen we dit al. 

De app is kostbaar

De app brengt jaarlijks hoge kosten met zich mee. De kosten zitten hem in: 

  • Het updaten van de app wanneer Apple en Android hun software updaten.
  • Het onderhoud van de app en het oplossen van storingen.

Deze kosten waren te hoog in verhouding tot het gebruik van de app.

Niet het middel om onze doelen te behalen

We hebben de conclusie getrokken dat de app niet het geschikte middel was om onze doelen te behalen. We vinden het jammer dat we zijn gestopt met de app en hopen dat je je kunt vinden in ons besluit.

De gebruikers van de app hebben een melding ontvangen dat de app stopt. Het is ook niet meer mogelijk om de app te downloaden.