Hartstichting.nl wordt geladen

Wat is een levenstestament?

Het levenstestament is een uitgebreide volmacht, waarin u vastlegt wie er namens u beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer zou kunnen. Bijvoorbeeld over financiën of medische behandelingen. Dit regelt u bij de notaris, net als het 'gewone' testament, waarin staat wat uw wensen zijn ná overlijden. Wij zetten de meest gestelde vragen en antwoorden over het levenstestament voor u op een rijtje.   

Veelgestelde vragen over het levenstestament

 • Waarom zou ik een levenstestament opstellen?  

  Met een levenstestament bepaalt u zelf wie er namens u beslissingen mag nemen, als u dat zelf niet meer kunt. En u stelt zelf vast binnen welke kaders diegene mag handelen. Indien u wilsonbekwaam wordt terwijl u geen levenstestament heeft, moet iemand in uw naaste omgeving naar de kantonrechter om een bewindvoerder aan te stellen. Eén van de nadelen is de kostbare tijd die hiermee verloren gaat.   

 • Hoe weet mijn gevolmachtigde wanneer de volmacht ingaat?

  Dit moment legt u vast in het levenstestament. Als het uw voorkeur heeft, kan de volmacht direct ingaan na het opstellen van het levenstestament. U kunt ook bepalen dat de volmacht pas ingaat als een arts heeft verklaard dat u wilsonbekwaam bent geworden.

 • Is het mogelijk om een toezichthouder aan te wijzen?

  Dat kan zeker. Uw gevolmachtigde dient beslissingen en uitgaven te verantwoorden bij de toezichthouder. Dat kan een veilig gevoel geven. In het levenstestament maakt u afspraken hierover.   

 • Moet het levenstestament ook worden afgegeven bij mijn huisarts?

  Het is belangrijk dat uw huisarts op de hoogte is van uw wensen met betrekking tot medische behandelingen. Het is dus verstandig om een kopie van dit onderdeel van uw levenstestament af te geven bij uw huisarts, zodat dit bewaard kan worden in uw medisch dossier. Het is goed om periodiek te bevestigen bij uw huisarts of uw wensen nog steeds van toepassing zijn.

  Hoogst persoonlijke beslissingen zoals een euthanasie verklaring of een niet-behandelen verklaring moeten ook rechtstreeks bij de huisarts worden besproken en worden vastgelegd.

 • Hoe kan ik me voorbereiden op een gesprek hierover bij de notaris?

  De vragenlijst genaamd ‘Checklist levenstestament’ op www.notaris.nl kan helpen bij het voorbereiden op een gesprek over het levenstestament.   

 • Wanneer moet ik een levenstestament opstellen?

  Dit is alleen mogelijk als u nog volledig wilsbekwaam bent. Wacht dus niet te lang! Bespreek van tevoren met uw beoogde gevolmachtigde of diegene daadwerkelijk bereid is om namens u te handelen. U kunt de gevolmachtigde namelijk niet verplichten om te handelen zoals u dat wenst en vastlegt.  

Tijdens de webinars die de Hartstichting uitzond in november, vertelde notaris Jannes Havemann van Woortman Notarissen over het belang van het opstellen van een levenstestament. U kunt deze serie nog terugkijken tot en met 2 januari.