Hartstichting.nl wordt geladen

Meer dan 500 prijzen

Onze prijzen worden 100% gesponsord door onze partners. Hierdoor kunnen we meer geld investeren in belangrijk hartonderzoek. Door een lot te kopen draag je hieraan bij. Ook maak je kans op prijzen waar je hart sneller van gaat kloppen. Er is voor ieder wat wils: van een rustgevende roman tot aan een cruise vakantie. Wacht niet langer en koop je lot!
  • Hartstichting compenseert CO2 uitstoot

    We zijn ons ervan bewust dat een cruise impact heeft op het milieu. Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze prijs CO2-neutraal te maken. Dit heet klimaatcompensatie. Hiermee zorgen we ervoor dat de CO2 die wij uitstoten uit de lucht wordt gehaald. Dat kan bijvoorbeeld door bomen te planten.

    Wij steunen gecertificeerde herbebossingsprojecten van Trees for All. Zij planten bossen in Nederland en in het buitenland voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Zo is er een project in Twente. Hier worden op vijf locaties nieuwe bossen gerealiseerd om het landschap en de natuur weer te versterken. Er komen ruim 20.000 nieuwe bomen bij. Maar ook een project voor bosherstel in Mexico. In de deelstaat Chiapas is steeds meer natuur verdwenen. Hier worden 71.000 nieuwe inheemse bomen geplant. Bedreigde hellingbossen worden hersteld en zorgen voor schaduw in de koffiegaarden: een belangrijke inkomstenbron voor lokale boeren.

    Trees for All is een erkend goed doel met een CBF-erkenning en een ANBI-status. Zij staan garant voor de aanplant van de bomen. Ze stellen contracten op met projectpartners waarin afspraken worden gemaakt over activiteiten, output en impact. Via rapportages, veldbezoeken en degelijke monitoring volgen ze projecten op de voet en checken ze de aanplant in kwantiteit en kwaliteit.