Hartstichting.nl wordt geladen

Samen staan we sterker

Met meer Hart voor de Zaak partners kunnen we nóg meer bereiken. Heb jij zakelijke relaties die willen bijdragen aan een hartgezond Nederland? Stel ons aan elkaar voor. We vertellen graag over het partnership en alle voordelen.​

Ken jij bedrijven die willen bijdragen?

Stel ons dan aan elkaar voor! Neem contact op via [email protected] of 070 - 315 56 29.

Francie Peters praat met een collega

Onze ambitie

Op dit moment zijn er 1,7 miljoen Nederlanders met een hart- of vaataandoening. Als we niets doen, zijn dat er over een paar jaar bijna 1 miljoen meer. Dat kunnen we niet laten gebeuren.​ Daarom zetten wij ons in voor een gezond hart voor iedereen, nu én later.​ Dit doen we samen met onze Hart voor de Zaak partners.

Breng ons in contact

Wij vertellen je zakelijke relaties graag meer over Hart voor de Zaak! Neem vrijblijvend contact op: