Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De kwaliteit van leven na een succesvolle reanimatie is meestal goed.

De meeste mensen die een hartstilstand overleven hebben een goede kwaliteit van leven.

De kwaliteit van leven na een hartstilstand is verbeterd door:

  • directe reanimatie door omstanders en snel en succesvol inzetten van een AED
  • uitgebreide behandelmogelijkheden door ambulancezorgverleners
  • behandeling in het ziekenhuis

90% functioneert goed na een reanimatie

Kwaliteit van leven goed na overleven hartstilstand

Uit Nederlandse onderzoeken komt naar voren:

  • Met 90% van de slachtoffers gaat het goed na een reanimatie.
  • In de eerste maanden na een reanimatie komen geheugenproblemen, concentratieverlies en moeite met plannen regelmatig voor.
  • Een jaar na de hartstilstand heeft ongeveer de helft nog last van vermoeidheidsklachten en ongeveer 30% heeft emotionele problemen.
  • Veel mensen kunnen na verloop van tijd hun werk weer hervatten. Een jaar later is ruim 70% weer aan het werk, wel ging een deel van hen minder uren werken.

Lees meer in het boek Reanimatie in Nederland (2016)

 

Niet reanimeren: weloverwogen besluit

De Hartstichting vindt het belangrijk dat artsen en betrokkenen tijdig overleggen over de (on)wenselijkheid van reanimatie. Met de juiste feiten komen zij samen tot een weloverwogen keuze.

Reanimatie moet zinvol zijn en een reële kans op herstel bieden. Voor ouderen, die door ziekte of ouderdom een hartstilstand krijgen, is de dood soms gewenst. Voor mensen die niet gereanimeerd willen worden, is er een niet-reanimerenpenning.

Sophie

Doordat mijn man direct ging reanimeren leef ik nog!

Deel via: