Hartgezonde toekomst voor de jeugd

De Hartstichting zet zich in voor een hartgezonde toekomst voor alle kinderen. We steunen activiteiten en middelen die ervoor zorgen dat kinderen opgroeien in een gezonde omgeving.

Kinderen die gezond eten, veel bewegen en niet roken, hebben later minder kans op hart- en vaatziekten.

Gezonde leefstijl is bij jongeren echter nog lang niet altijd vanzelfsprekend in Nederland:

 • elke dag starten ongeveer 100 jongeren met roken
 • 1 op de 6 jongeren tussen de 10 en 19 jaar rookt
 • Kinderen van 4-11 jaar besteden na schooltijd ruim 2 uur per dag aan zittende en liggende activiteiten
 • 1 op de 7 kinderen tussen de 4 en 12 jaar heeft overgewicht

1 op de 7 kinderen in Nederland is te zwaar

Voordelen gezonde leefstijl

Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen hebben hier veel profijt van:

 • ze hebben minder kans op overgewicht
 • ze zijn minder vaak ziek
 • ze kunnen zich beter concentreren op school
 • ze hebben meer energie
 • ze zijn meer ontspannen en zitten lekkerder in hun vel

Niet starten met roken heeft ook veel voordelen: betere conditie, betere smaak, mooiere huid en tanden, frissere adem en minder kans op hart- vaatziekten.

Hartgezonde scholen

De Hartstichting stimuleert een gezonde leefstijl voor basisschoolkinderen.

Wij ondersteunen activiteiten en middelen, waaronder:

 • Vignet Gezonde School
 • Lespakket Lekker Fit!
 • Tv-programma 'Totally Fit Kidz'
 • Interactief oudertheater 'Voor je het weet zijn ze groOt'

Meer over activiteiten op basisscholen

Stop kindermarketing ongezonde voedingsmiddelen

De Hartstichting is partner van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. De alliantie wil kinderen beschermen tegen marketing van voedingsmiddelen die geen positief effect hebben op de gezondheid. Wij gaan daarom de strijd aan tegen de op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen.

Meer over de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

Niet starten met roken

Elke dag steken ongeveer 100 kinderen hun eerste sigaret op. Dat zijn er 37.000 per jaar. Jaarlijks sterven 20.000 mensen in Nederland aan de gevolgen van roken. Roken speelt een belangrijke rol bij het krijgen van hart- en vaatziekten.

De Hartstichting is partner van de Alliantie Nederland Rookvrij!. Samen met de andere partijen van de Alliantie strijden we voor een rookvrije samenleving. Als Hartstichting richten we ons in het bijzonder op een rookvrije toekomst van de jeugd.

Meer over de activiteiten voor een rookvrije toekomst voor de jeugd

Verbeteren productsamenstelling voeding

De Hartstichting zet zich in voor het verbeteren van de samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen. Dit is hard nodig, want veel producten bevatten onnodig veel zout, verzadigd vet en suiker. 

Lees wat we doen

Deel via:
Vragen