Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Op 29 september 2019 vierden we 10 jaar Dress Red Day! Dress Red Day is een dag waarop we iedereen vragen iets roods te dragen. Zo help je aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. We hebben al veel bereikt in die 10 jaar, maar onderzoek blijft nog steeds nodig.

10 jaar Dress Red Day

De afgelopen 10 jaar is er veel onderzoek gedaan en zijn er al mooie resultaten geboekt. Zo weten veel mensen nu dát er verschillen zijn en zijn artsen alerter bij minder duidelijke signalen. 

Mijlpalen

2010: Eerste Dress Red Day is een groot succes.
2013: 100.000 volgers op Dress Red Day Facebook.
2015: Vanaf 2015 moeten alle onderzoekers die geld krijgen van de Hartstichting altijd onderzoeken of er man-vrouwverschillen zijn.
2014: Hartstichting investeert € 10 miljoen in onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten.
2016: Hart- en vaatziekten zijn niet langer doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen.
2019: Samen de 10e editie vieren en weer verder met nieuw onderzoek.

We gaan door met onderzoek

Er is al veel bereikt dankzij alle aandacht op Dress Red Day en al het onderzoek dat gedaan is. Tussen 2013 en 2018 financierde de Hartstichting maar liefst 19 nieuwe onderzoeken naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Maar we zijn er nog niet.

Onderzoekers willen nog meer verschillen in kaart brengen en werken aan een behandeling op maat voor iedereen. Als Hartstichting blijven we daarom investeren in onderzoek. We zetten ons dit jaar in om € 3 miljoen in te zamelen voor nieuw wetenschappelijk onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten.

Enkele onderzoeken die nu lopen

Interventiecardioloog Yolande Appelman:

“Artsen moeten bepaalde vrouwen eerder op het netvlies krijgen”

Lees waarom

Meer lezen over vrouwen

Linda

Linda: “Jaren dacht de arts dat ik maagklachten had, maar het was mijn hart”

Vrouwen en hart- en vaatziekten

Vrouwen en hart- en vaatziekten