Hartstichting.nl wordt geladen

Hartstilstand

Plotse hartdood is een onverwachte hartstilstand. De naam doet vermoeden dat het hart dan volledig stilstaat. Maar dat is meestal niet zo. De hartkamers trillen juist snel en chaotisch en het hart trekt ongelijk en ongecontroleerd samen. Dit heet kamer- of ventrikelfibrilleren. Hierdoor wordt het bloed niet meer goed rondgepompt en staat de bloedsomloop stil. Dit is een levensbedreigende situatie.

Oorzaak plotseling overlijden

De meest voorkomende oorzaak van een hartstilstand is een hartinfarct. Bij een plotse hartdood, bijvoorbeeld bij jonge mensen, moet er aan andere oorzaken worden gedacht. Vaak is de oorzaak van een hartstilstand bij iemand onder de 45 jaar een erfelijke hartziekte.

Voorbeelden van erfelijke hartaandoeningen zijn:

Het gaat dan vaak om jonge mensen die voorheen nooit hartklachten hadden.

We hebben al honderden families opgespoord met gevaarlijke ritmestoornissen
— Prof. dr. Arthur Wilde
Professor dokter Arthur de Wilde

Erfelijkheidsonderzoek

Het plots overlijden van met name jonge mensen onder de 50 jaar zou een signaal moeten zijn voor familieleden. Als namelijk blijkt dat de oorzaak een erfelijke hartaandoening was, hebben directe familieleden (kinderen, broers, zussen en ouders) ook kans op dezelfde hartziekte.

Een erfelijkheidsonderzoek bij familieleden kan dan uitwijzen of iemand erfelijk belast is. Dit onderzoek vindt plaats bij de polikliniek cardiogenetica. Hiervoor is een verwijzing van je huisarts of specialist nodig.

Wetenschappelijk onderzoek

Erfelijke hartritmestoornissen worden lang niet altijd op tijd herkend. Door onderzoek komen we steeds meer erfelijke hartafwijkingen op het spoor. Zo zijn mensen met aanleg hiervoor eerder en beter te behandelen en is plotse hartdood te voorkomen.

Genetische oorzaken van hartritmestoornissen

Een van de onderzoeken is dat van Professor dr. Arthur Wilde, hoogleraar cardiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds de jaren 90 zoekt hij naar genetische oorzaken van hartritmestoornissen. Hij wil weten welke erfelijke afwijkingen een hartstilstand kunnen veroorzaken.

Relatie tussen sporten en plotse hartdood

Het is bekend dat het sporten niet de hoofdoorzaak is van een plotse hartdood bij jonge mensen. De eigenlijke oorzaak is vaak een onderliggende hartaandoening. Mogelijk is sporten wel een trigger. Meer informatie hierover vind je op de website van Sportzorg.nl.

Stel je vraag aan onze voorlichters

  • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
  • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur, € 0,05 per minuut)

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag