Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Revalidatie na beroerte

Na een beroerte (herseninfarct of -bloeding) is er vaak revalidatie nodig. Met hulp van professionals en mantelzorgers werk je aan het herstel. De revalidatiefase duurt gemiddeld een half jaar. In deze eerste periode is de meeste kans op verbetering.

De gevolgen van een beroerte zijn erg verschillend. De een heeft bijvoorbeeld een halfzijdige verlamming, de ander een taalprobleem. Of zelfs een gedragsverandering. Door te revalideren wordt een patiënt sterker. Lichamelijk én geestelijk.

> Meer over de gevolgen van een beroerte

In het ziekenhuis

Revalidatie start al tijdens de opname in het ziekenhuis. De fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist gaan binnen 24 uur na het infarct na wat de gevolgen zijn van het infarct. In deze fase is de revalidatie gericht op:

 • weer voorzichtig beginnen met bewegen
 • lichaamsbalans bij zitten, staan en lopen
 • therapie bij slikproblemen
 • oefenen met dagelijkse verzorging

Daarnaast zorgt de ergotherapeut voor hulpmiddelen zoals een rolstoel, aangepaste drinkbekers of borden met opstaande rand.

Jos

"Mijn vrouw Nel kreeg haar arm niet meer omhoog en praatte vreemd"

Lees mijn verhaal

Na de ziekenhuisopname

Na opname in het ziekenhuis gaat het grootste deel van de patiënten rechtstreeks naar huis. Nazorg bestaat in ieder geval uit een controlebezoek in het ziekenhuis. Een deel van de patiënten krijgt begeleiding van een therapeut in de eigen buurt, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Ook de mantelzorger heeft een belangrijke rol bij het verdere herstel.

Revalidatie

Soms is behandeling door meerdere therapeuten nodig. Dit gebeurt dan vaak op een revalidatieafdeling in het ziekenhuis, in een revalidatiecentrum of een instelling voor geriatrische revalidatiezorg. Dit kan een dagbehandeling zijn, maar soms is het nodig dat iemand opgenomen wordt. Bij 1 op de 5 patiënten is blijvende verpleging in een verpleeghuis nodig. Zij hebben ernstige beperkingen en kunnen niet meer thuis wonen.

Vragen over beroerte?

 • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
 • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur)

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

Betrokken zorgprofessionals

Diverse professionals zijn betrokken bij de revalidatie na een beroerte:

 • de fysiotherapeut en ergotherapeut voor revalidatie van bewegingsfuncties en alledaagse handelingen
 • de logopedist voor spraak-, taal- en slikproblemen
 • de psycholoog voor geheugen-, aandachts- of gedragsstoornissen

Wat is een beroerte?

Beroerte is een verzamelnaam voor verschillende problemen met de bloedvoorziening van de hersenen.

 • herseninfarct: een bloedpropje sluit een bloedvat in de hersenen af
 • hersenbloeding: een bloedvat in de hersenen barst open
 • TIA: er is een kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen

Bij alle 3 krijg je uitvalsverschijnselen. Bij een TIA zijn deze verschijnselen tijdelijk.

Lees meer over beroerte

Bestel het gratis Beroerte-alarmpakket

Bestel het gratis Beroerte-alarmpakket

Plek beroerte en bijbehorende gevolgen

Plek beroerte en bijbehorende gevolgen

Gevolgen van een beroerte

Gevolgen van een beroerte