Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Plek beroerte en bijbehorende gevolgen

De hersenen sturen je bewegingen aan, zorgen ervoor dat je dingen onthoudt en verwerken prikkels zoals pijn, kou of warmte. Elk deel van de hersenen heeft een eigen functie. De plek van de beroerte (zowel een herseninfarct als een hersenbloeding) bepaalt welke gevolgen iemand heeft.

Als de beroerte zich in de linkerkant van de hersenen voordoet, vallen functies aan de rechterkant van het lichaam uit. En andersom. Bij een beroerte is er daarom meestal maar aan één kant van het lichaam uitval te zien.

Plekken beroerte

Beroerte in de linkerhelft van de hersenen

Bij de meeste mensen regelt een deel van de linkerhelft van de hersenen de spraak, taal en het herkennen van voorwerpen. Gevolgen van een beroerte in de linkerhersenhelft kunnen zijn:

 • verlammingen aan de rechterkant van het lichaam
 • geen goed zicht aan de rechterkant van beide ogen
 • niet reageren op signalen aan de rechterkant van het lichaam (neglect)
 • problemen met spreken, lezen en schrijven

Beroerte in de rechterhelft van de hersenen

Bij de meeste mensen regelt een deel van de rechterhelft van de hersenen het ruimtelijk inzicht, emoties, sociaal gedrag en muzikaal gevoel. Mogelijke gevolgen van een beroerte in de rechterhersenhelft:

 • verlamming aan de linkerkant van het lichaam
 • geen goed zicht aan de linkerkant van beide ogen
 • niet reageren op signalen aan de linkerkant van het lichaam (neglect)
 • problemen met ruimtelijke waarneming (afstand, diepte, beweging)
 • sociaal-emotionele problemen

Beroerte in de kleine hersenen

De kleine hersenen sturen en coördineren de bewegingen. Hier bevindt zich het centrum van de fijne coördinatie. Bij een beroerte in de kleine hersenen is de fijne motoriek verstoord. Bewegingen kunnen schokkerig zijn of onhandig overkomen.

Beroerte in de hersenstam

De hersenstam vormt de verbinding tussen de hersenen en het ruggenmerg. De hersenstam regelt belangrijke functies zoals de bloeddruk, lichaamstemperatuur, de hartslag en ademhaling. Een beroerte in de hersenstam is daarom meestal ernstig. Zelfs een redelijk kleine beroerte in de hersenstam kan veel schade aanrichten. Een grote beroerte in de hersenstam is meestal fataal, omdat bijvoorbeeld de ademhaling, bloeddruk of hartslag wegvalt.

Sommige infarcten in de hersenstam hebben een speciale naam. Het meest bekend zijn het syndroom van Wallenberg en het Locked-in-syndroom. 

Syndroom van Wallenberg

Het syndroom van Wallenberg bestaat uit een combinatie van verschijnselen die ontstaan als gevolg van een beroerte in het gebied van de hersenstam. Het hebben van de hik in periodes is een typisch kenmerk van het syndroom van Wallenberg. Er kan ook sprake zijn van:

 • evenwichtsstoornissen
 • duizeligheid
 • snelle oogbewegingen of hangend ooglid
 • pijn in het gezicht
 • spierslapte van keel en stembanden
 • stuurloosheid bij lopen en schrijven
 • gevoelsstoornissen aan beide zijden van het lichaam en het gezicht
 • krachtsverlies aan één kant van het lichaam
 • transpiratiestoornissen

Locked-in-syndroom

Bij het Locked-in-syndroom is de bloedstroom afgesloten naar het deel van de hersenen dat bewegingen aanstuurt. Dit heeft heftige gevolgen. Iemand raakt totaal verlamd, kan niet meer slikken en spreken. Bij het Locked-in-syndroom kan iemand alles waarnemen. Hij raakt niet in coma. De persoon is zich bewust van de omgeving maar heeft het gevoel letterlijk opgesloten (locked-in) te zitten in het eigen lichaam. Communicatie is alleen mogelijk met de ogen.

Wat is een beroerte?

Beroerte is een verzamelnaam voor verschillende problemen met de bloedvoorziening van de hersenen.

 • herseninfarct: een bloedpropje sluit een bloedvat in de hersenen af
 • hersenbloeding: een bloedvat in de hersenen barst open
 • TIA: er is een kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen

Bij alle 3 krijg je uitvalsverschijnselen. Bij een TIA zijn deze verschijnselen tijdelijk.

Vragen over beroerte?

 • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
 • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur)

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

Lees meer over beroerte

Grote investering in nieuw medicijn tegen beroerte

Grote investering in nieuw medicijn tegen beroerte

112 vaak niet gebeld bij beroerte door gebrek aan kennis en schroom

112 vaak niet gebeld bij beroerte door gebrek aan kennis en schroom

Meer duidelijkheid risico’s beroerte op lange termijn

Meer duidelijkheid risico’s beroerte op lange termijn