Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Bij een herseninfarct wordt een bloedvat in de hersenen afgesloten door een bloedprop. Om blijvende schade te voorkomen, moet het bloedvat zo snel mogelijk geopend worden. Hoe sneller de behandeling start, hoe kleiner de kans op (blijvende) schade.

Diagnose herseninfarct

Een herseninfarct begint met plotseling optredende uitvalsverschijnselen. De oorzaak van deze uitval kan ook een hersenbloeding zijn. Aan de buitenkant is dit niet te zien. Bij het merendeel (80%) gaat het om een herseninfarct. In het ziekenhuis kan dit met een CT-scan worden bevestigd. Soms wordt een MRI-scan gemaakt.

Na het vaststellen van een herseninfarct is het belangrijk dat de behandeling zo snel mogelijk start. Het bloedvat in de hersenen moet snel geopend worden. Dit kan door de bloedprop in het hersenvat op te lossen of te verwijderen.

Acute behandeling: trombolyse

In de acute fase staat het beperken van de schade centraal. Hoe sneller de verstopping in een hersenvat opgelost is, hoe groter de kans op een goed herstel. Tijdverlies = hersenverlies!

Indien mogelijk krijg je in deze fase trombolyse. Bij deze behandeling krijg je via een infuus stolseloplossende medicijnen toegediend. Deze medicijnen moeten het bloedpropje oplossen dat het bloedvat in de hersenen afsluit. Hierdoor krijgt dat hersenweefsel weer zuurstof. Hoe eerder een iemand trombolyse krijgt, hoe minder kans op blijvende schade.

Trombolyse niet altijd mogelijk

Trombolyse moet maximaal binnen 4,5 uur na de eerste uitvalsverschijnselen starten. Hierna wegen de voordelen van trombolyse niet meer op tegen de nadelen. De kans op complicaties, zoals ernstige bloedingen, wordt groter. En de kans op herstel wordt steeds kleiner. Het komt voor dat de patiënt of zijn omgeving de signalen van een herseninfarct niet of te laat heeft herkend. En hierdoor trombolyse helaas niet meer mogelijk is. Zorg daarom dat je de signalen van een herseninfarct herkent en direct 112 belt.

> Meer over de signalen van een herseninfarct

Er zijn meer redenen waarom trombolyse soms niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als iemand een verhoogd risico op bloedingen heeft. Dit kan komen door het gebruik van sommige antistollingsmedicijnen. Of wanneer iemand recent een bloeding heeft gehad. De arts beoordeelt of trombolyse mogelijk is.

> Meer over trombolyse

Revalidatie na een beroerte

Direct na de acute behandeling wordt getest wat de schade is. Daarna start de revalidatie. In het eerste half jaar is de kans op herstel het grootst. Daarom staan deze maanden in het teken van veel oefenen. Hiervoor zijn er revalidatieprogramma's. De programma’s besteden ook aandacht aan het voorkomen van een nieuw herseninfarct en andere hart- en vaatziekten.

> Meer over revalidatie na een herseninfarct

Nieuw herseninfarct voorkomen

In de dagen na een herseninfarct volgen aanvullende onderzoeken. Meestal een ECG (hartfilmpje) en een echo (duplex) van de bloedvaten in de hals. Er wordt dan gekeken naar een eventuele oorzaak. En hoe een nieuw infarct voorkomen kan worden. Na een herseninfarct is de kans op een nieuw infarct verhoogd, met name in de eerste dagen. Er zijn manieren om de kans te verlagen:

Medicijnen

Om een een nieuw herseninfarct te voorkomen, schrijft de arts medicijnen voor, zoals:

  • antistollingsmiddelen of bloedplaatjesremmers
  • cholesterolverlagers
  • bloeddrukverlagers

> Meer over medicijnen na een herseninfarct

Gezond leven

Ook een gezonde leefstijl vermindert de kans op een nieuw infarct: stoppen met roken, gezond eten en regelmatig bewegen.

> Meer over gezond leven

Operatie halsslagader

Soms wordt een herseninfarct veroorzaakt door ernstige vernauwingen in de halsslagader. Dan kan de neuroloog een operatie adviseren. De vernauwingen in halsslagader worden dan opgeheven of verminderd.

> Meer over operatie halsslagader

Kans op herstel

Welke gevolgen blijvend zijn en in welke mate is bij iedere patiënt anders. Dit heeft niet alleen te maken met de plaats en grootte van het infarct. Ook de mate waarin het omliggende hersenweefsel in staat is om functies over te nemen is belangrijk. Na 6 maanden tot 1 jaar is vaak duidelijk wat de blijvende gevolgen van het herseninfarct zijn.

Veel gevolgen zijn pas merkbaar bij het oppakken van het dagelijks leven. Sommigen daarvan zijn zichtbaar voor de buitenwereld. Maar veel gevolgen zijn juist onzichtbaar. Bijvoorbeeld (ernstige) vermoeidheid of geheugenstoornissen.

> Meer over gevolgen van een herseninfarct

Onderzoek naar herseninfarct

Mensen met een herseninfarct moeten zo snel mogelijk de beste behandeling krijgen om hersenschade te voorkomen. De Hartstichting steekt veel geld in onderzoek om hier oplossingen voor te zoeken.

Meer over onderzoek naar beroerte

Vragen over beroerte?

  • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
  • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur)

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

Meer in de Gids Herseninfarct
  • Herken de signalen

  • Wat is een herseninfarct?

  • Loop ik risico?

  • Diagnose en behandeling

;