Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Om schade aan de hersenen te beperken moet de behandeling van je naaste zo snel mogelijk starten. Daarna volgt er een lange periode met diverse behandelingen. De behandeling van een herseninfarct is verdeeld in 3 fases: de acute fase, de herstelfase en de chronische fase.

Fases behandeling herseninfarct

De behandeling van een herseninfarct bestaat uit drie fases:

  • Acute fase: dit is de eerste week na het herseninfarct. Jouw naaste krijgt behandelingen in het ziekenhuis om de schade aan zijn of haar hersenen te beperken en andere complicaties te voorkomen. Daarnaast is er aandacht voor het voorkomen van een nieuw infarct.

  • Herstelfase: deze fase draait om het verbeteren van de verminderde functies (bewegen, denken, spreken, begrijpen) en het opnieuw aanleren van vaardigheden om het dagelijkse leven weer op te pakken. Deze fase duurt 6 tot 12 maanden.

  • Chronische fase: deze fase start na 6 à 12 maanden en staat in het teken van verwerken, accepteren en leren omgaan met de (blijvende) beperkingen. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor jou als naaste.

Vragen over beroerte?

  • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
  • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur)

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

Acute fase

Nadat het herseninfarct is vastgesteld, start direct een behandeling. Soms kan het propje dat het infarct veroorzaakt opgelost of weggehaald worden.  Deze behandeling heet een trombolyse. Misschien is dit bij jouw naaste ook gebeurd.

> Meer over trombolyse

Complicaties voorkomen

Na deze eerste actie is de behandeling vooral gericht op het voorkomen van complicaties. Na een herseninfarct kunnen een trombosebeen, blaasontsteking of longontsteking ontstaan. Om die complicaties te voorkomen, krijgt jouw naaste medicijnen. Als iemand door het infarct niet goed kan slikken, dan krijgt hij of zij een infuus of sonde om het vochtgehalte in het lichaam op peil te houden.

Voorkomen nieuw infarct

Ook is er veel aandacht voor het voorkomen van een nieuw herseninfarct. Na een herseninfarct is de kans op een nieuw herseninfarct hoog, met name in de eerste weken. Snel starten met een behandeling brengt dit risico omlaag. Er worden medicijnen gegeven om de vorming van nieuwe stolsels tegen te gaan. Soms is een operatie van de halsslagader nodig. Ook worden risicofactoren aangepakt, om de kans op een herseninfarct te verlagen.

 

Medicijnen

Er zijn verschillende medicijnen die de kans op een nieuw herseninfarct verkleinen. Jouw naaste krijgt een plaatjesremmer, die het bloed minder laat stollen. Daarnaast kan ook een bloeddrukverlager, een cholesterolverlager en medicijnen voor diabetes (suikerziekte) voorgeschreven worden.

Heeft jouw naaste een herseninfarct gekregen door boezemfibrilleren? Dan krijgt hij of zij daar medicijnen voor. 

Het is belangrijk om de medicijnen in te nemen volgens voorschrift van de arts. Je kan jouw naaste daarbij helpen door de medicijnen op de juiste tijd klaar te leggen en hem of haar eraan te herinneren.

> Meer over medicijnen na een herseninfarct

Operatie halsslagader

Als tijdens een van de onderzoeken slagaderverkalking in de halsslagader gevonden is, stelt de arts in bepaalde gevallen een operatie voor. Bij deze operatie maakt de chirurg de halsslagader open. Hij of zij maakt de slagader van binnen schoon door de aanslag weg te schrapen. Daarna sluit hij de slagader weer.

> Meer over behandeling van een vernauwde halsslagader

Risicofactoren aanpakken

Risicofactoren zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, roken, diabetes en overgewicht worden aangepakt. Dit kan met een gezonde leefstijl: niet roken, gezond en gevarieerd eten, afvallen bij overgewicht, voldoende bewegen en regelmatig de bloeddruk laten controleren. Soms zijn medicijnen nodig. Jij kan jouw naaste helpen de medicijnen volgens voorschrift in te nemen. Ook kun je hem of haar stimuleren om gezond te leven, om zo het risico op herhaling te verkleinen.

> Meer over gezond leven

Start revalidatie

Voor jouw naaste begint na het herseninfarct zo snel mogelijk de revalidatie. Bij voorkeur start iemand binnen 24 uur met bewegen. Zo’n snelle start lijkt de kans op herstel te vergroten.

Herstelfase

Direct na de acute behandeling wordt getest wat de schade is. Daarna start de revalidatie. De eerste 5 tot 10 dagen vindt alles plaats op de stroke unit, een speciale afdeling voor mensen met een herseninfarct (of -bloeding). Hier onderzoeken de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist de beperkingen. Het grootste gedeelte van de patiënten gaat na opname op de stroke unit naar huis. Ook thuis gaat jouw naaste verder met de revalidatie.

> Meer over revalidatie na een herseninfarct

Chronische fase

Vaak realiseert iemand zich in de chronische fase pas wat de impact is van de blijvende, onzichtbare gevolgen. Denk aan ernstige vermoeidheid, concentratieproblemen, gedragsveranderingen en problemen in het denken. Vooral deze gevolgen bepalen of terugkeer naar werk, oppakken van hobby’s en sociale contacten weer mogelijk wordt.

Deze gevolgen kunnen zwaar zijn om te accepteren. Dat geldt natuurlijk voor de patiënt, maar ook voor jou. Ook voor de directe omgeving, zoals familie en vrienden, kan het moeilijk zijn het leven samen weer op te pakken.

> Meer over samen verder na een herseninfarct

Gratis beroerte-alarmpakket

Bestel het gratis alarmpakket en onthoud de 3 meest voorkomende signalen van een beroerte.

Ja, ik wil het pakket
Meer in de Gids Herseninfarct
  • Wat is er gebeurd?

  • Oorzaken herseninfarct

  • Behandeling herseninfarct

  • Kans op herstel

  • Samen verder

;