Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Als je naaste een hersenbloeding heeft gehad, is de toekomst opeens onzeker. Blij en opgelucht dat hij of zij het heeft overleefd, maar veel vragen over hoe het verder gaat. Is volledig herstel mogelijk? Is thuis wonen een optie? Het herstel is bij iedere patiënt anders.

Direct na een hersenbloeding is niet goed te voorspellen wat de kans op herstel is. Hoe eerder het herstel optreedt, hoe gunstiger de vooruitzichten. Na een paar weken kan een arts meer zeggen over de kans op herstel.

Herstel bij iedereen anders

Sommige mensen herstellen goed en ervaren weinig tot geen problemen na een hersenbloeding. Anderen herstellen nauwelijks en worden blijvend afhankelijk van hulp. In hoeverre iemand herstelt is afhankelijk van:

 • het deel van de hersenen dat beschadigd is
 • de ernst van de beschadiging (de omvang)
 • de mogelijkheid van omringend hersenweefsel om taken over te nemen
 • de leeftijd van de patiënt
 • de conditie van de hersenen voor de hersenbloeding; bijvoorbeeld of er al eerder schade is geweest
 • de algemene gezondheid voor de hersenbloeding (bijvoorbeeld of iemand ook andere aandoeningen heeft)

Herstel van verschillende beperkingen

Welke beperkingen iemand na een hersenbloeding heeft, is afhankelijk van welk deel van de hersenen beschadigd is. Er kunnen duidelijk zichtbare beperkingen zijn, zoals uitval van een been. Of onzichtbare beperkingen, zoals concentratieproblemen. De ene functie herstelt beter of eenvoudiger dan de ander. Dit komt bijvoorbeeld doordat sommige functies makkelijker overgenomen kunnen worden door andere gebieden in de hersenen.

Als iets veel tijd heeft gekost om het aan te leren, heeft het ook meer tijd nodig om te herstellen. Niet alle functies herstellen daarom even makkelijk. Spreken of schrijven is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk op het oude niveau. 

Vragen over beroerte?

 • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
 • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur)

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

Revalidatie na een hersenbloeding

Het meeste herstel vindt plaats in de eerste 6 maanden na een hersenbloeding. Daarom staat deze periode in het teken van stimuleren van herstel door te revalideren. Hoe sneller iemand start met oefenen, hoe beter. Al in het ziekenhuis start de revalidatie. In de revalidatie werkt iemand de eerste tijd echt aan herstel. Ook na de revalidatie blijft oefenen en actief zijn voor de patiënt belangrijk. De focus ligt dan op het omgaan met (blijvende) beperkingen.

> Meer over revalidatie na een beroerte

Hulpmiddelen

Er zijn diverse hulpmiddelen voor mensen met beperkingen. Denk aan hulpmiddelen bij communicatie, eten en drinken, het huishouden en bij bewegen. Heeft jouw naaste behoefte aan hulpmiddelen?

> Ga naar de Hulpmiddelenwijzer.nl

Blijvende gevolgen

Na 6 maanden tot een jaar is vaak duidelijk wat de blijvende gevolgen van de hersenbloeding zijn. De behandeling richt zich dan meer op het leren omgaan met beperkingen.

Meer dan de helft van de patiënten gaat na ontslag uit het ziekenhuis weer naar huis. Een derde daarvan is uiteindelijk zelfstandig. Een deel blijft thuis afhankelijk van hulp, zoals bij het wassen en aankleden. Het andere deel gaat vanuit het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum of verpleeghuis. Dit kan tijdelijk zijn en is afhankelijk van hoe de revalidatie verloopt.

Veel gevolgen zijn pas merkbaar bij het oppakken van het dagelijks leven. Sommige gevolgen zijn zichtbaar voor de buitenwereld, andere gevolgen zijn onzichtbaar. Vaak zijn juist dat de gevolgen die het moeilijkst zijn om mee om te gaan. Voor de patiënt zelf, maar ook zeker voor jou als naaste. Het is belangrijk om hierover te blijven praten of hulp te zoeken.

> Meer over samen verder na een hersenbloeding

Meer in de Gids Hersenbloeding
 • Wat is er gebeurd?

 • Oorzaken hersenbloeding

 • Behandeling hersenbloeding

 • Kans op herstel

 • Samen verder

;