Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Als je een hersenbloeding hebt gehad, is de kans op een nieuwe hersenbloeding groter. Misschien wil je weten hoe groot deze kans is. En hoe je die kans op herhaling verkleint.

Factoren die de kans beïnvloeden

Hoe groot de kans op herhaling is, hangt onder andere af van de oorzaak van een hersenbloeding. Wanneer de oorzaak van de hersenbloeding een arterioveneuze malformatie is (vaatmisvorming of AVM), is de kans op een nieuwe bloeding over het algemeen laag.

Bij een hersenbloeding veroorzaakt door een aneurysma moet snel een behandeling starten (clippen of coilen) om een nieuwe bloeding te voorkomen. Als deze behandeling niet mogelijk is, dan is de kans op een nieuwe hersenbloeding flink verhoogd. Als het aneurysma wel is behandeld, dan is de kans op een nieuwe bloeding klein.

Het risico op herhaling is groter wanneer in je familie meerdere mensen zijn die een hersenbloeding hebben gehad met deze oorzaak. Hoe groot de kans precies is, ook voor bloedingen met een andere oorzaak, is moeilijk te voorspellen. De arts kan voor jou een inschatting maken.

> Meer over behandeling van een hersenbloeding

Herhaling voorkomen

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de wanden van bloedvaten verzwakken. Aan sommige oorzaken kun je zelf iets doen. Aan andere oorzaken kun je niets veranderen. Je leeftijd, of je man of vrouw bent en erfelijke aanleg liggen vast. Net als het hebben van andere ziekten, bijvoorbeeld diabetes. Je kunt wel goed opletten als je weet dat je meer risico loopt. Gezond leven is dan extra belangrijk.

Hoge bloeddruk

De belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van een nieuwe bloeding is een hoge bloeddruk. Een goede behandeling van een hoge bloeddruk vermindert de kans op het krijgen van een nieuwe bloeding met ongeveer 30%. De behandeling van een hoge bloeddruk bestaat uit een gezonde leefstijl, eventueel aangevuld met medicijnen.

Medicijnen

Na een hersenbloeding is het belangrijk om samen met je arts te kijken naar welke medicijnen je gebruikt. Medicijnen moeten soms veranderen. Ook kunnen nieuwe medicijnen nodig zijn.

Stoppen met bloedverdunners

Gebruikte je bloedverdunners voordat je een hersenbloeding kreeg? Het kan zijn dat je hiermee moet stoppen. Deze medicijnen vergroten namelijk de kans op een nieuwe bloeding. Bespreek dit met je arts. Als jou risico op een hersen- of hartinfarct groot is, moet je de bloedverdunners na enige tijd misschien weer gaan gebruiken.

Medicijnen om de bloeddruk te verlagen

Verlagen van de bloeddruk verkleint de kans op een nieuwe hersenbloeding.

Medicijnen bij diabetes

Heb je diabetes? Dan is het belangrijk om je medicijnen hiervoor te blijven gebruiken. Dit om de kans op een hartinfarct of hersenbloeding te verkleinen. Een goede instelling op deze medicijnen is belangrijk. Bespreek dit eventueel met je internist.

Gezond leven

Je kunt de kans op een nieuwe hersenbloeding zelf verkleinen door je leefstijl te veranderen. Roken, overmatig alcoholgebruik, overgewicht en weinig lichaamsbeweging staan in verband met een (nieuwe) hersenbloeding. Er zijn ook aanwijzingen zijn dat stress tot een verhoogd risico leidt. Daarom is (beter) leren omgaan met stress erg belangrijk. Ook gezonde voeding hoort bij een gezonde leefstijl. In de revalidatieperiode is hier ook aandacht voor.

> Meer over gezond leven

Vragen over beroerte?

  • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
  • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur)

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

Meer in de Gids Hersenbloeding
  • Wat is je overkomen?

  • Oorzaken hersenbloeding

  • Behandeling hersenbloeding

  • Kans op herhaling

  • Leven oppakken

;