Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Als duidelijk is dat jouw naaste een hersenbloeding heeft, komt hij of zij op een speciale afdeling van het ziekenhuis te liggen. De behandeling die volgt is afhankelijk van de soort hersenbloeding die jouw naaste heeft.

Soorten hersenbloedingen en behandelingen

Een bloeding in het hersenweefsel wordt een intracerebrale hersenbloeding (ICH) genoemd. Deze komt het meeste voor. Een bloeding rondom het hersenweefsel wordt een subarachnoïdale bloeding (SAB) genoemd. De plek van de bloeding is belangrijk omdat het ook iets zegt over de oorzaak en mogelijke behandeling.

Behandeling ICH

Aan een ICH kan vaak niet veel worden gedaan. Wanneer de bloeding diep in het hersenweefsel zit, is een ingreep of operatie meestal niet mogelijk. Het is afwachten tot de bloeding stopt. Dit is vaak erg frustrerend.

Iemand wordt in deze fase heel goed in de gaten gehouden. Met name in de eerste uren kan de bloeding in omvang toenemen. De verpleegkundigen controleren voortdurend hoe iemand reageert op aanspreken of een pijnprikkel. 

Ze beoordelen of je:

 • je ogen kunt openen 
 • je kunt bewegen 
 • je reageert op vragen

Mogelijke behandelingen zijn:

Stop antistollingsmedicijnen

Als je antistollingsmedicijnen gebruikte voordat je een hersenbloeding kreeg, wordt de werking hiervan tijdelijk stopgezet met andere medicijnen. De bloeding kan hierdoor makkelijker stoppen.

Bloeddruk verlagen

Als bij aankomst in het ziekenhuis de bloeddruk verhoogd is, probeert de arts deze te verlagen met medicijnen.

Ingrepen

Soms is een operatie mogelijk, dat gebeurt vaker bij bloedingen aan de buitenrand van de hersenen. Als de bloeding te diep in de hersenen ligt, dan kan dat vaak niet. De kans dat gezond hersenweefsel door de ingreep beschadigd raakt is dan te groot.

Soms gaat het bewustzijn steeds verder achteruit of worden de uitvalsverschijnselen steeds erger. De artsen kunnen dan de schedel openmaken om je leven te redden. .

Liquordrainage

Een bloeding kan de afvoer van hersenvocht blokkeren. Hierdoor hoopt het hersenvocht zich op. Dat verhoogt de druk in de hersenen. Dit kan hoofdpijn, braken, slecht zien, een afname van het bewustzijn of verergering van de uitvalsverschijnselen veroorzaken. Via liquordrainage kan het teveel aan hersenvocht tijdelijk worden afgevoerd. En kunnen klachten verbeteren.

Ingreep bij AVM

In zeldzame gevallen wordt een ICH veroorzaakt door een aangeboren vaatafwijking in de hersenen (AVM). Een behandeling kan voorkomen dat de AVM opnieuw gaat bloeden. Ongeveer 75% van de patiënten met een AVM kan met een operatie worden behandeld. AIs dit niet mogelijk is, dan zijn er soms andere behandelingen. De behandeling van een AVM hoeft niet snel te gebeuren. De kans dat de AVM opnieuw gaat bloeden is vrij klein.

Behandeling SAB

Als duidelijk is dat het een SAB is, moet iemand direct naar een gespecialiseerd centrum. De oorzaak is meestal een aneurysma, een uitstulping van een bloedvat in de hersenen.

In de eerste paar uur houden verpleegkundigen iemand goed in de gaten en controleren of de bloeding niet toeneemt, houden het bewustzijn in de gaten en checken de uitvalsverschijnselen.

Je wordt zo snel mogelijk behandeld voor het aneurysma, het liefst binnen 24 uur. Zo verlaag je de kans op nieuwe bloedingen.

Er zijn 2 methoden:

 • coilen: opvullen van het aneurysma met metalen draadjes
 • clippen: plaatsen van een clip (klemmetje) op het aneurysma

Een variant van clippen is wrappen. Daarbij wordt het aneurysma omwikkeld met materiaal, bijvoorbeeld katoen. Dit zorgt voor littekenvorming waardoor de wand van het aneurysma dikker en dus sterker wordt.

> Meer over coilen of clippen

Liquordrainage

Clippen of coilen is niet altijd mogelijk. Soms kiest de arts ervoor om hersenvocht af te tappen (liquordrainage). Een SAB kan de afvoer van hersenvocht verstoren. Hierdoor loopt de druk in de hersenen op. Dit kan hoofdpijn, braken, slecht zien, een afname van het bewustzijn of verergering van de uitvalsverschijnselen veroorzaken. Liquordrainage kan tijdelijk het teveel aan hersenvocht afvoeren.

Stel je vraag over beroerte

 • Chat op deze pagina met een voorlichter 
 • Bel 0900 3000 300 (werkdagen 9 tot 13 uur)

Revalidatie na een hersenbloeding

De revalidatie start zodra de situatie stabiel is. De eerste 5 tot 10 dagen vindt revalidatie plaats op de stroke unit, een speciale afdeling voor mensen met een beroerte.

Hier onderzoeken de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist wat je wel en niet (meer) kunt. Ze beoordelen dan of iemand naar huis mag of geven het advies om (tijdelijk) naar een revalidatiecentrum of een verpleeghuis te gaan. 

> Meer over revalidatie na een beroerte

Acceptatie

Na een tijdje revalideren realiseer je je vaak pas echt wat de impact op je leven is. Vooral de minder zichtbare gevolgen, zoals ernstige vermoeidheid, concentratieproblemen of gedragsveranderingen komen dan aan het licht.

Dan is het ook pas goed mogelijk om in te schatten óf en in welke mate je naaste zijn oude leven weer op kan pakken en bijvoorbeeld:

 • zijn werk of huishouden weer kan uitvoeren
 • zijn hobby’s weer kan oppakken
 • weer mee kan doen aan sociale activiteiten
De gevolgen van een hersenbloeding kunnen moeilijk te accepteren zijn. Ook voor jou als naaste. Stap voor stap zul je samen het leven weer op moeten pakken.
 

> Meer over samen verder na een hersenbloeding

Gratis beroerte-alarmpakket

Bestel het gratis alarmpakket en onthoud de 3 meest voorkomende signalen van een beroerte.

Ja, ik wil het pakket
Meer in de Gids Hersenbloeding
 • Wat is er gebeurd?

 • Oorzaken hersenbloeding

 • Behandeling hersenbloeding

 • Kans op herstel

 • Samen verder

Vragen over een hersenbloeding?

 • Chat op deze pagina met een voorlichter
 • Bel 0900 3000 300 (ma t/m vrij van 9.00 - 13.00 uur)

;