Hartstichting.nl wordt geladen

In deze folder vind je uitleg over:

  • wat een pacemaker is;
  • het plaatsen van een pacemaker;
  • het leven met een pacemaker;
  • het vervangen van een pacemaker.