Vrijwilligerswerk

De Hartstichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Door het jaar heen of eenmalig tijdens evenement of speciale actieperiode.

Het hele jaar door hebben we veel vrijwilligers nodig. Bijvoorbeeld in en rond de collecteweek. Maar ook de rest van het jaar is er een hoop te organiseren, begeleiden en presenteren. Meld u aan en word vrijwilliger!

Bekijk onze vrijwilligersfuncties:

Regioleider Acties

De regioleider bedenkt fondenwervende acties, organiseert en begeleidt ze. Ook geeft de regioleider bijvoorbeeld presentaties op scholen. Hier bent u gemiddeld 16 uur per maand mee bezig.

Bekijk de vacature

Regioleider Nalatenschappen

De regioleider informeert mensen over de mogelijkheden van nalatenschappen. Daarbij legt een regioleider bijvoorbeeld uit wat er nodig is om de Hartstichting op te nemen in het testament. Gemiddeld kost dat 2 tot 4 uur in de week.

Bekijk de vacature

Vrijwilliger voor De Hart&Vaatgroep

De Hartstichting werkt nauw samen met de patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep. De Hart&Vaatgroep zoekt vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden. Zo is hulp nodig bij het verspreiden van informatiemateriaal, onderhouden van contacten met ziekenhuizen en beweegorganisaties, organiseren van kookworkshops of begeleiden van vakantieweken.

Inschrijven als vrijwilliger voor De Hart&Vaatgroep

Vrijwilliger informatiebijeenkomsten

Regelmatig organiseren de Hartstichting en De Hart&Vaatgroep informatiebijeenkomsten. Vind u het leuk mee te helpen met de organisatie van deze dagen? Meld u aan als vrijwilliger informatiebijeenkomsten

Vrijwilliger voor controle teksten

Lever als professional op het gebied van hart- en vaatziekte een bijdrage aan het werk van de Hartstichting. We zoeken artsen of hart- en vaatverpleegkundigen die ervaring hebben met de behandeling van hart- en vaatpatiënten.

Controle teksten

Help ons door medische teksten te controleren over aandoeningen, behandelingen of gezonde leefstijl. De teksten dienen als basis voor voorlichting aan patiënten. Ze worden gebruikt als bron voor het beantwoorden van vragen via telefoon en e-mail, teksten voor de website en brochures.

Bent u geschoold op het gebied van hart- en vaatziekten (minimaal HBO-niveau), werkzaam of recent werkzaam geweest in de zorg voor hart- en vaatpatiënten?

  • Wilt u ons op vrijwillige basis helpen?

Neem dan contact op met Hetty Torsius

Vrijwilliger voor de collecte

Elk jaar houdt de Hartstichting een collecteweek in april, de Hartweek. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig. We hebben mensen die alles regelen, materialen bestellen en collectebussen rondbrengen. En we hebben natuurlijk heel veel collectanten nodig.

Word Collectant

Als collectant haalt u geld op voor onderzoek dat gefinancierd wordt door de Hartstichting. Het kost u maar 2 uur van uw tijd en u helpt de Hartstichting er enorm mee. In 2016 is de collecteweek van 17 tot en met 23 april.

Word collectant

Word Wijkhoofd

Een wijkhoofd regelt de collecte in zijn of haar eigen wijk. Als wijkhoofd zorgt u dat collectanten materialen hebben, telt u de opbrengst en houdt u de administratie bij. Dit neemt ongeveer 6-8 uur per jaar in beslag.

Meld u aan als vrijwilliger

Word Collecte-organisator

Heeft u meer tijd en wilt u rondom de collecteweek (Hartweek) actief zijn? Dan is een functie binnen de collecteorganisatie misschien iets voor u. Een collecte-organisator organiseert de collecte in een wijk of woonplaats. Als collecte-organisator deelt u de looproutes voor de collectanten in, stuurt u collectanten en/of wijkhoofden aan, bestelt u materialen en zorgt u voor de financiële en administratieve gegevens. Dit kost u zo’n 10 tot 15 uur per jaar, tijdens de collecteweek.

Meld u aan als vrijwilliger

Regioleider collecte

De regioleider heeft een spilfunctie tussen de regio en de collecte coördinator. Daarbij stuurt en coacht u de vrijwilligers in de regio en zorgt u voor een optimale bezetting gedurende de collecteweek. Heeft u jaarlijks 1 tot 2 dagdelen per week beschikbaar in de periode van oktober tot mei?

Bekijk de vacature

Aanmelden als vrijwilliger

Wilt u vrijwilliger worden in uw omgeving of heeft u vragen over de vrijwilligersfuncties? Neem dan contact op met de coördinator in uw regio of meld u online aan als vrijwilliger.

Organiseer een actie

Wilt u zelf een actie met een fondsenwervend element opzetten, zoals een sponsorloop, een veiling of een pleinfeest? Dat kan. Er zijn tal van mogelijkheden. U kunt de actie als particulier organiseren maar ook samen met bijvoorbeeld de sportclub, school, vereniging of de buurt. De Hartstichting juicht ieder initiatief toe. Wij helpen u met actie- en voorlichtingsmateriaal.

Organiseer een actie

 

Deel via:
Vragen