In een reanimatiecursus oefent u onderstaande stappen en leert u een AED bedienen.

Volg deze 6 stappen bij een hartstilstand:

1. Controleer het bewustzijn

 • Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’

Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer. Roep om hulp.

2. Bel direct 112 (of laat iemand bellen)

 • Meerdere mensen aanwezig? Laat een persoon 112 bellen en een ander direct een AED halen.
 • Instructies voor 112 bellen: vraag om een ambulance en zeg dat het slachtoffer niet reageert.
 • Zet de telefoon op de speaker, zodat de medewerker van de meldkamer u kan helpen terwijl u bezig bent.

3. Controleer ademhaling

 • Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen.
 • Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift).
 • Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is.

Geen normale ademhaling en bent u alleen? Haal een AED indien deze direct beschikbaar is.

4. Start direct met 30 borstcompressies

 • Zet uw handen midden op de borstkas.
 • Duw het borstbeen 5 à 6 cm in.
 • Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 120 per minuut).

5. Beadem 2 keer

 • Doe de kinlift (zie stap 3).
 • Kantel het hoofd naar achteren.
 • Knijp de neus dicht.
 • Pas mond-op-mondbeademing toe.
 • Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas).
 • Laat het slachtoffer uitademen.
 • Beadem in totaal 2 keer.

Ga door met reanimatie en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen.

 • Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten.
 • Onderbreek de reanimatie altijd zo kort mogelijk.

6. Als de AED er is

 • Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk.
 • Ontbloot de borstkas.
 • Zet de AED aan en doe altijd wat de AED zegt.
 • Bevestig de elektroden.

Volg de opdrachten van de AED op, totdat de ambulancezorgverleners zeggen dat u mag stoppen.

Wat moet ik doen als iemand niet gereanimeerd wil worden?

Als iemand niet gereanimeerd wil worden, maakt iemand dit kenbaar met een niet-reanimerenpenning of -verklaring.

Ziet u als (burger)hulpverlener een duidelijk zichtbare en rechtsgeldige niet-reanimatieverklaring? Dan start u niet met reanimeren. U gaat echter niet standaard op zoek naar een penning of verklaring, want dat kost tijd. En bij een hartstilstand telt elke minuut. Bij reanimeren binnen 6 minuten, verdubbelt de overlevingskans van het slachtoffer.

Waar kan ik terecht als over een reanimatie wil praten?

Hulp bieden bij een hartstilstand is een ingrijpende gebeurtenis. Het is goed om er na afloop over te praten met familie, vrienden of mensen die ter plekke waren. Of bel met de Infolijn Hart en Vaten of schakel een professionele hulpverlener in.

Lees meer over nazorg na een reanimatie

Reanimatie App

Na een reanimatiecursus alle reanimatiestappen nog eens op uw gemak doornemen? Download dan onze gratis Reanimatie App met alle stappen, een kennisquiz en instructievideo's. 

Download de Reanimatie App

 

Feiten & cijfers

Elke week

300

Nederlanders krijgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis

Bel

1-1-2

bij een hartstilstand

Leer reanimeren

4 uur

duurt een reanimatiecursus

Lees ook

René

Ik ben ervan overtuigd dat ik goed gehandeld heb

Deel via: