Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

De TikkieRing in jouw ziekenhuis

TikkieRing in jouw ziekenhuis

TikkieRing in jouw ziekenhuis

Wat goed dat jouw ziekenhuis de TikkieRing uitreikt aan kinderen met een hartafwijking. De kinderen en hun ouders zijn hier heel blij mee. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en bestel tijdig de Tikkies bij. 

Tikkiering met Tikkies

Tikkies zijn stoere bedels voor kinderen met een hartafwijking. Bij ieder onderzoek en elke behandeling krijg het kind een bijbehorende Tikkie en die gaan aan de TikkieRing. Bij de TikkieRing hoort ook een papieren logboek. Hierin kunnen ouders samen met hun kind alle belevenissen, aantekeningen, foto’s en knipsels kwijt.

> Meer over TikkieRing

 • Tikkies helpen de ervaringen in het ziekenhuis te verwerken
 • Je kind wordt beloond voor zijn moed, kracht en doorzettingsvermogen
 • Tikkies maken het makkelijker te praten over de ervaringen

Uitreiken van de Tikkies

Na de diagnose krijgen de ouders en hun kinderen informatie over de TikkieRing. Meestal kiest de kinderverpleegkundige of pedagogisch medewerker een mooi moment om het startpakket uit te reiken. Daarna start het kind met verzamelen en krijgt het na elke opname een passende Tikkie op de poli, afdeling of de behandelkamer. 

Welke ziekenhuizen werken met de TikkieRing?

De ziekenhuizen die werken met de TikkieRing zijn:

 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht
 • VUmc in Amsterdam
 • Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam
 • Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen 
 • Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) in Den Haag
 • Erasmus MC-Sophia in Rotterdam
 • Maastricht Universitair Medisch Centrum (UMC+)

Wat kun je doen als een kind meerdere Tikkies heeft gemist?

Sommige kinderen hebben een behandeling gehad toen het ziekenhuis nog geen Tikkies uitreikte. Voor deze kinderen is er een speciale verzameltikkie in de vorm van een boek. Dit boek staat symbool voor alle behandelingen die al zijn geweest. 

Startpakket

Kinderen met een hartafwijking kunnen via het ziekenhuis een startpakket ontvangen. Het startpakket bestaat uit de TikkieRing, 4 Tikkies, de online inlogcode en het boek ‘De schatten van Rapatiki’ met daarin een papieren logboek.

 

 

 

"Tikkies hebben Ilse er echt doorheen gesleept."

Lees het verhaal over Ilse

Speciale Tikkie bij overlijden

Na het overlijden van het kind is er een speciale Tikkie, de Ster Tikkie. Deze Tikkie staat symbool voor de mooie herinneringen aan het kind en alle avonturen die hij/zij heeft gemaakt. De Ster biedt troost en bestaat uit 2 delen: een ster voor aan de ring en eentje voor de ouder. Deze Tikkie zit in een enveloppe met een lintje.

Meestal krijgen de ouders de Tikkie bij het nagesprek met de kindercardioloog. Vindt dit gesprek niet plaats of willen ouders de Tikkie graag op een ander moment hebben, dan stemmen ze dit af met de contactpersoon van de TikkieRing, meestal de verpleegkundige of pedagogisch medewerker.

> Meer over de Tikkie Ster

Bestellen Tikkies

Bestel als contactpersoon je Tikkies via het bestelformulier dat je van ons hebt ontvangen. Stuur dit per e-mail naar ons. De levering duurt ongeveer 1 week.

Let op! De contactpersoon TikkieRing in jullie ziekenhuis kan slechts een keer per kwartaal Tikkies bestellen. 

Vragen over de TikkieRing?

Neem contact op met Britt Nieuwenhuijse, projectleider TikkieRing

Stuur een e-mail