Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Verbeteren samenstelling van bewerkt voedsel

Verbeteren samenstelling van bewerkt voedsel

Verbeteren samenstelling van bewerkt voedsel

Veel producten bevatten onnodig veel zout, verzadigd vet en suiker. Een eetpatroon met veel zout, vet en suiker draagt bij aan het ontstaan van chronische ziektes, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, nierschade en kanker. Een betere samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen is daarom hard nodig. 

Bewerkte voedingsmiddelen

Veel alledaagse bewerkte voedingsmiddelen uit de supermarkt, horeca en catering bevatten veel zout, verzadigd vet en suiker. Dat maakt het moeilijk voor consumenten om gezonde keuzes te maken die passen bij de richtlijnen van de Gezondheidsraad. De Hartstichting vindt dit onacceptabel. Daarom zetten we ons in voor gezondere alledaagse voedingsmiddelen.

Verbeteringen in samenstelling

Door bewerkte voeding gezonder te maken kunnen chronische ziektes, zoals hart- en vaatziekten, worden voorkomen. De aanpassingen die volgens de Hartstichting hard nodig zijn:

  • minder zout: 40% minder zout in bewerkte voedingsmiddelen, zodat mensen maximaal 6 gram zout per dag binnenkrijgen.
  • minder verzadigd vet: vervangen van verzadigd vet door (enkel- en meervoudige) onverzadigde vetten in bewerkte voedingsmiddelen
  • minder suiker: bewerkte voedingsmiddelen bevatten minder suiker

"Ons streven is minder zout, vet en suiker in bewerkte producten vóór eind 2020."

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Begin 2014 heeft de minister van Volksgezondheid (VWS) het Akkoord Verbetering Productsamenstelling gesloten met de voedingsmiddelenindustrie. Via deze zelfregulering is de industrie zelf verantwoordelijk voor het gezonder maken van hun producten. Het doel van het Akkoord is voor eind 2020 de hoeveelheid zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) in bewerkte voedingsmiddelen te verminderen. Iedereen die volgens de aanbevelingen van de Gezondheidsraad eet, voldoet dan automatisch aan de richtlijnen voor deze voedingsstoffen.

Kanttekeningen bij Akkoord

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling is een stap in de goede richting. Toch plaatst de Hartstichting kanttekeningen bij het tempo en de ambitie van het Akkoord. Wij blijven hier alert op en ondernemen indien nodig actie. Als zelfregulering via het Akkoord Verbetering Productsamenstelling faalt en het tempo te laag is, dan zijn wettelijke maatregelen nodig.
 

Gelijke eisen in Europa

Bij het Akkoord gaat het om een nationale aanpak. Voedingsmiddelen van buitenlandse producenten met Nederland als afzetmarkt vallen niet onder de afspraken. Dit heeft een marktverstorend effect. Het is daarom nodig om op Europees niveau gelijke eisen te stellen aan de samenstelling van voedingsmiddelen.

Hartstichting steunt Europese aanpak

In 2016 hebben alle Europese lidstaten zich verbonden aan een Europese aanpak voor betere samenstelling van bewerkt voedsel. Sindsdien is er in heel Europa meer aandacht voor de verbetering van het productaanbod.

Wat leveren de maatregelen op?

De Hartstichting hoopt dat deze maatregelen bereiken dat mensen:

  • een gezonder voedingspatroon krijgen
  • minder kans hebben op overgewicht
  • minder kans hebben op chronische ziektes als hart- en vaatziekten op latere leeftijd

Samenwerking in de politieke lobby

Op het gebied van productsamenstelling werken we samen met de Consumentenbond, Nierstichting en Diabetes Fonds. We bereiken meer door samen de lobby richting politiek en overheid te voeren. Ook werken we samen met stichtingen in andere landen. Zo verdedigt het European Heart Network onze standpunten tijdens de overleggen van de Europese Unie.

Nieuws over gezonde samenleving

Betere afspraken nodig over het gezonder maken van voedingsmiddelen

Betere afspraken nodig over het gezonder maken van voedingsmiddelen

Stevigere aanpak nodig voor minder zout, verzadigd vet en suiker in voeding

Stevigere aanpak nodig voor minder zout, verzadigd vet en suiker in voeding

Recepten

Recepten

Vragen over dit onderwerp?

Mail de Hartstichting

Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)